Takie m.in. obawy przedsiębiorców i  mieszkańców Podlasia Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek przedstawia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. I prosi go o informacje, czy rozważane jest podjęcie stosownych działań, a także o wskazanie instrumentów z jakich skorzysta państwo dla polepszenia  sytuacji mieszkańców Podlasia.

Czytaj: Jest rozporządzenie - ograniczenia na granicy z Białorusią do końca czerwca>>
 

Obawy o byt i biznesy

Rzecznik przypomina, że podczas jego wizyty w styczniu 2022 r. w woj.  podlaskim przedsiębiorcy i mieszkańcy opisywali problemy powstałe we wcześniej obowiązującym stanie wyjątkowym oraz w obecnym zakazie przebywania w strefie przygranicznej w związku z trudną sytuacją migracyjną na granicy. Wskazywali też na trudności, z jakimi zmagają się przedstawiciele szeroko pojętej branży turystycznej (w tym właściciele i pracownicy obiektów noclegowych, gastronomicznych, usług transportowych, usług przewodnickich), a także osoby trudniące się handlem, usługami okołoturystycznymi, zbytem produktów lokalnych. - Wyrażano głębokie zaniepokojenie stanem finansowym swoich firm oraz rodzin - podkreśla RPO.

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego >

 

 

Potrzebne decyzje i wsparcie dla regionu

Przedstawiciele biznesu wskazują, że negatywnie wpływa to na sytuację społeczną i ekonomiczną regionu. Gospodarka Podlasia  w znacznej mierze opiera się bowiem na turystyce. Wizerunek terenów Puszczy Białowieskiej oraz Podlasia jako zielonych płuc Polski był budowany przez lata. Teraz trzeba będzie go odbudowywać, przez co branży turystycznej grozi zapaść. Jak pisze RPO do premiera, zdaniem przedsiębiorców spełnienie oczekiwań branży turystycznej umożliwi odpowiednio zaplanować działania, w tym promocyjne, na sezon turystyczny 2022. - Konieczny wydaje się również rządowy program wsparcia gospodarczego dla region - podsumowuje Rzecznik Praw Obywatelskich.