Jak poinformował PAP dyrektor WUP Tomasz Czop, wsparcie skierowane jest dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Podkarpacia. Podkreślił, że dofinansowanie w tym konkursie może być udzielone wyłącznie szkołom, które osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne.

„W ramach konkursu realizowane mogą być cztery typy projektów. Pierwszy to taki, który zakład podniesienie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku pracy. Drugi to stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Trzeci typ projektu, który ma szanse na pieniądze to rozwijający kompetencje informatyczne uczniów” - powiedział dyrektor WUP.

Na dofinansowanie mogą liczyć również programy wspomagające szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem.

Wnioski w naborze składać mogą m.in. szkoły, ich organy prowadzące np. samorządy oraz placówki doskonalenia nauczycieli. Projekty składać mogą również uczelnie, ale wyłącznie w partnerstwie z organem prowadzącym lub szkołą.

Czop zaznaczył, że minimalne wsparcie projektu to 500 tys. zł. „Nie określono maksymalnej wartości, zależeć ona będzie od typu szkoły i liczby uczniów objętych wsparciem. W tym konkursie do wydania mamy 40 mln zł” - dodał.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 18 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r. Spotkanie informacyjne dotyczące założeń konkursu odbędzie się 12 kwietnia br. w budynku urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

Konkurs finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020. Budżet programu składa się z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie w ramach RPO Podkarpacie otrzyma ponad 2,1 mld euro.

Instytucją zarządzającą programem jest podkarpacki urząd marszałkowski. Natomiast Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełni rolę instytucji pośredniczącej dla RPO i odpowiada za realizację trzech z jego osi, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny rynek pracy, Integracja społeczna, Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (PAP)