Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z decyzją prezydenta, przeprowadzi referendum w sprawie zmian w...
Norbert Bonin
02.06.2017
Samorząd terytorialny
Mieszkańcom gmin oraz powiatów brakuje szybkich i rzetelnych wiadomości o bieżących, lokalnych...
Norbert Bonin
02.06.2017
Samorząd terytorialny
XIX-wieczny ratusz w Radomiu odzyska swój dawny blask. Miasto ogłosiło przetarg na rewitalizację...
PAP
02.06.2017
Samorząd terytorialny
165 kombatantów powstania Poznański Czerwiec 56, którzy w wyniku wydarzeń w 1956 roku w Poznaniu...
PAP
02.06.2017
Samorząd terytorialny
Pięciu pracowników Sądu Apelacyjnego w Krakowie usłyszało zarzuty dotyczące m.in. udziału w...
PAP
02.06.2017
Zamówienia publiczne
Sześć ofert wpłynęło w przetargu na budowę nowej obrotnicy w porcie w Gdyni. Inwestycja ma...
PAP
02.06.2017
Zamówienia publiczne

Nowe Prawo wodne już od lipca?

Samorząd terytorialny
Podczas posiedzenia Sejmu 25 maja 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie nowej ustawy Prawo wodne....
Karol Kozłowski
02.06.2017
Samorząd terytorialny
W Wenecji jest za dużo miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach - orzekły tamtejsze władze....
PAP
02.06.2017
10 wykonawców chce zaprojektować i zbudować ok. 21-km odcinek trasy ekspresowej S7 między Mławą a...
PAP
02.06.2017
Zamówienia publiczne
Wysokość kar umownych w zamówieniach publicznych nie jest ściśle określona w przepisach, jednak...
Inny
02.06.2017
Zamówienia publiczne
Od czwartku do 20 czerwca mieszkańcy Sosnowca mają możliwość, aby odpowiedzieć na pytanie zadane...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Rozporządzenie z grudnia 2015 r., które uchyliło wcześniejszą decyzję o utworzeniu od 1 stycznia...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny
104 wnioski złożyli mieszkańcy Białegostoku do budżetu obywatelskiego na 2018 r. Do podziału jest...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zwrócił się do marszałka województwa, starosty konińskiego,...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Koncerty, pikniki oraz dziękczynna msza za zatwierdzenie św. Jana Pawła II patronem województwa tak...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Rozporządzenie z grudnia 2015 r., które uchyliło wcześniejszą decyzję o utworzeniu od 1 stycznia...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Polskie Stronnictwo Ludowe do wyborów samorządowych idzie pod własnym szyldem - powiedział w...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny Wybory
W 2018 r. Polska będzie gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów...
Karol Kozłowski
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku wpłynęła skarga prezydenta Tadeusza...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Przepisy nie przewidują dopuszczalności udostępniania w ramach dostępu do informacji publicznej...
Maciej Ambroziewicz
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Rada powiatu nie ma podstaw prawnych, aby z opłat i kar środowiskowych udzielić dofinansowania na...
Janusz Jerzy
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Kraków jako pierwszy w kraju wprowadza program wsparcia dla rodzin z dwojgiem dzieci, z których...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Święto Krakowa - obchodzone 5 czerwca dla upamiętnienia lokacji miasta na prawie magdeburskim,...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Wywłaszczenie za odszkodowaniem, które dotyczy majątku prywatnego gminy, nie zaś jej majątku...
Anna Dudrewicz
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Metropolia w woj. śląskim trafiła w polityczne pięć minut; po latach sprzeciwu różnych środowisk ma...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty cenowe wykonawców startujących w...
PAP
01.06.2017
Zamówienia publiczne
Do końca lipca można składać oferty w przetargu na ostatni odcinek trasy ekspresowej S3 łączący...
PAP
01.06.2017
Zamówienia publiczne
Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem Koncepcja e-Dowodu kontynuacja projektu pl.ID i...
Norbert Bonin
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z wymogami wykorzystują środki publiczne w ramach...
Norbert Bonin
01.06.2017
Samorząd terytorialny
Metropolię w woj. śląskim powinny zdominować i zdominują kwestie pragmatyczne, nie polityczne...
PAP
01.06.2017
Samorząd terytorialny