W przypadku przegranego postępowania, to jednak gmina będzie musiała w całości ponieść koszty i nikt jej nie zwróci wydatków z tym związanych.

Ustawa przewiduje, że wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających, wykłada tymczasowo Skarb Państwa. Jednak wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która go ustanowiła.

Wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy gminom wykłada tymczasowo właśnie gmina.

Pełna treść artykułu >>