Bezpośrednim wsparciem objętych zostanie ok. 2 tys. osób, głównie dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień lub niewydolności wychowawczej rodziny.

Pieniądze zostały przyznane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowę ws. dotacji dla ZHP Chorągiew Wielkopolska podpisał w środę wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak.

Świetlice powstaną m.in. w powiatach: złotowskim, pilskim, konińskim, jarocińskim, poznańskim oraz w Poznaniu. Koordynowane będą przez 12 centrów wspierania świetlic podwórkowych.

"Bezpośrednim wsparciem zostanie objętych 1830 dzieci w wieku 6-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnień lub niewydolności wychowawczej rodziny oraz 180 rodziców. Świetlice podwórkowe stworzą warunki do poprawnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, wspierając jednocześnie więzi rodzinne" – podało biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata – do końca 2019 roku.

Także w środę podpisana została umowa dotycząca 3 mln zł unijnych środków na program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w powiecie ostrowskim.

Działania obejmą sześć szkół w powiecie. W ramach przedsięwzięcia uczniowie będą mieli szansę uczestniczyć w szkoleniach i kursach służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Organizowane będą staże zawodowe u pracodawców. Projekt obejmuje także zakup infrastruktury niezbędnej do nauki zawodu oraz szkolenia dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu. (PAP)