Jak podkreślają twórcy nowej e-usługi, w celu skorzystania z niej należy odwiedzić stronę www.obywatel.gov.pl oraz wybrać interesującą usługę (meldunek). Następnie należy wskazać czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby. Co ważne, w przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.

Wypełniony e-wniosek o zameldowanie wysyła się online do właściwego urzędu, który zostanie automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania. Jeśli osoba dołączyła wszystkie potrzebne dokumenty, urzędnik zamelduje ją od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Jak podkreśla MSWiA, nowa usługa jest bezpłatna. Za darmo wydawane jest też zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które urząd wydaje bez konieczności wnioskowania. Płatne w wysokości 17 zł jest tylko zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, o które również możemy zawnioskować online.

(mswia.gov.pl)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów