Dobre przemyślenie projektu, jego rzetelne zaprojektowanie, przeanalizowanie i zdiagnozowanie ryzyk...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2018
Samorząd terytorialny
Kodeks cyfrowy jest na razie w fazie planów, nie ma jeszcze terminów mówi Krzysztof Szubert,...
Katarzyna Kubicka-Żach
22.02.2018
Samorząd terytorialny
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w środę , że zdecydowała o powołaniu na szefa Krajowego...
PAP
21.02.2018
Samorząd terytorialny
Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.02.2018
Samorząd terytorialny
W nocy z 22 na 23 lutego planowane są prace serwisowe w SRP. W godzinach 22:00 4:00 możliwa będzie...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.02.2018
Samorząd terytorialny
PKW wydała uchwałę ws. określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. Dwóch...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.02.2018
Samorząd terytorialny
W związku z nowelą Kodeksu wyborczego znacząco wzrosły koszty przeprowadzenia wyborów i referendów...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.02.2018
Samorząd terytorialny
Przekształcenie samodzielnych gimnazjów w szkoły podstawowe pozwoli na wykorzystanie infrastruktury...
Katarzyna Kubicka-Żach
21.02.2018
Samorząd terytorialny
Zmiany w zasadach bezpośredniego zawierania umów, zobligowanie organizatorów publicznego transportu...
Norbert Bonin
21.02.2018
Samorząd terytorialny
Gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum wyłącznie na pełnomocnika wykonawców...
Anna Stańczuk
21.02.2018
Zamówienia publiczne
Rada miasta określając jedynie górną granicę dotacji celowej dla klubu sportowego, nie dopełniła...
Robert Horbaczewski
21.02.2018
Finanse samorządów
Wiele wskazuje na to, że w pierwszym kwartale 2018 roku sfinalizujemy sprawę systemu Patriot -...
PAP
21.02.2018
Zamówienia publiczne
Marszałek województwa zaskarżył rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego, na mocy którego...
PAP
20.02.2018
Samorząd terytorialny
Im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne, premiowanie inwestycji w...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2018
Samorząd terytorialny
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa analiza dokumentów przesłanych przez...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2018
Samorząd terytorialny
Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego o wynikających z ustawy...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2018
Samorząd terytorialny
Do 24 grudnia 2023 roku możliwe będzie na dotychczasowych zasadach w transporcie kolejowym...
Krzysztof Sobczak
20.02.2018
Zamówienia publiczne
Można wyznaczyć jednego IOD na kilka jednostek samorządowych - mówi ekspertka. Podkreśla, że środki...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2018
Samorząd terytorialny
Badania faktycznych poziomów pola elektromagnetycznego pochodzących ze stacji bazowych telefonii...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2018
Samorząd terytorialny
Z funduszu sołeckiego nie można opłacać zabiegów agrotechnicznych związanych z poprawą kwasowości...
Robert Horbaczewski
20.02.2018
Finanse samorządów
To prezes SKO, a nie kolegium SKO wydaje decyzje w sprawie żądania informacji publicznej dotyczącej...
Robert Horbaczewski
20.02.2018
Samorząd terytorialny
Po poniedziałkowym przedstawieniu przez ministra spraw wewnętrznych i administracji trzech...
Katarzyna Kubicka-Żach
20.02.2018
Samorząd terytorialny
Z przeprowadzonej przez Krajowe Biuro Wyborcze ankiety wynika, że samorządy pozytywnie oceniają...
Norbert Bonin
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Pierwszy etap postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej...
Marek Sondej
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Sam fakt podania w oświadczeniu niezgodnych z rzeczywistością danych o wartości sprzedaży alkoholu...
Marek Sondej
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Minister spraw wewnętrznych i administracji przedstawił przewodniczącemu Państwowej Komisji...
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2018
Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule...
Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2018
Krajowe firmy informatyczne narzekają na brak zamówień publicznych i rosnące koszty wynagrodzeń. Do...
Krzysztof Sobczak
19.02.2018
Zamówienia publiczne
Jak się dowiedzieliśmy od szefowej KBW Beaty Tokaj, o ok. 150 mln zł wzrosły szacunki kosztów...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.02.2018
Samorząd terytorialny
Wsparcie z zewnątrz pozwoli na realizację wyroków i odciąży budżet miasta od wypłacania odszkodowań...
Katarzyna Kubicka-Żach
16.02.2018
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski