Rozporządzenie ministra spraw zagranicznych zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą  tworzy dwa nowe obwody z uwagi na zmianę sytuacji  epidemicznej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w państwie Kuwejt.

Po jednym nowym obwodzie w ZEA i Kuwejcie

W każdym z tych państw zostanie utworzony jeden nowy obwód głosowania. Po zamknięciu  Emiratu Abu Zabi 2 czerwca 2020 r., które będzie trwało także podczas ponownego głosowania w  wyborach Prezydenta RP, wyborcy zamieszkali w pozostałych emiratach mieli uniemożliwione udanie  się do obwodowej komisji wyborczej w Abu Zabi w celu oddania głosu.

Czytaj też: Wybory za granicą - chaos organizacyjny może się skończyć masą protestów

Była więc potrzeba stworzenia obwodu głosowania w Dubaju, w którym zamieszkuje najliczniejsza grupa obywateli polskich. Wybory korespondencyjne są tam niemożliwe do przeprowadzenia, jednocześnie władze kraju nie wyraziły zgody na przejazd w dniu wyborów do stolicy kraju. Konieczne były więc przepustki od policji, które trudno uzyskać.

W Państwie Kuwejt sytuacja epidemiczna stopniowo ulega poprawie. Rozpoczęcie 30 czerwca wdrażania drugiego etapu „Stopniowego planu przywracania normalności” sprawia, że możliwe jest  utworzenie tam obwodu  głosowania w celu przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP.

Z oceny skutków regulacji wynika, że zaplanowane wydatki związane z przygotowaniem i organizacją  wyborów w dwóch dodatkowych obwodach głosowania wyniosą ok. 70 tys. zł. Pokrywane są ze środków budżetu państwa zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2020 w rezerwie celowej na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i Prezydenta RP.