Pierwsza tura wyborów za nami, druga odbędzie się już w okresie wakacyjnym, wiele osób przemieści się więc i będzie chciało zagłosować w innym miejscu, niż 28 czerwca. Jakie mają możliwości? Czy można zagłosować korespondencyjnie w drugiej turze, mimo że w pierwszej głos był oddany w lokalu wyborczym? I czy można głosować korespondencyjnie, jeśli zmienia się adres pobytu podczas drugiej tury?

 

Pakiety na ten sam adres co w pierwszej turze

Jeszcze w poniedziałek rano na stronie gov.pl wyłączone było elektroniczne zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego dla osób mieszkających w Polsce. Wyraźnie wskazano też, że w przypadku ewentualnego przeprowadzenia drugiej tury wyborów i ponownego głosowania – pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany przed pierwszą turą.

Dr Anna Frydrych-Depka, ekspert od prawa wyborczego Fundacji Odpowiedzialna Polityka, podkreśla, że ani kodeks wyborczy, ani specustawa nie przewidują możliwości zmiany adresu dostarczenia pakietu korespondencyjnego za wyjątkiem wyborcy za granicą, który może zawiadomić konsula do 30 czerwca. - Wyborca powinien w tej sytuacji skontaktować się z urzędem gminy przed wysłaniem pakietu. Nie ma jednak gwarancji, że adres zostanie zmieniony – mówi.

Jak mówi serwisowi Prawo.pl Tomasz Grzelewski, rzecznik prasowy Krajowego Biura Wyborczego, jeśli ktoś nie głosował wcześniej korespondencyjnie, może, na potrzeby drugiej tury - złożyć wniosek ze zgłoszeniem chęci głosowania korespondencyjnego w kraju. Potwierdza, że jeśli dana osoba głosowała korespondencyjnie w pierwszej turze, to w drugiej turze nie może wnioskować o przysłanie pakietu pod inny adres. Jeśli teraz znów zgłosi chęć głosowania korespondencyjnego, to pakiet zostanie wysłany na ten sam adres, co przed pierwszą turą.

Czytaj też: Tylko trzy dni na zgłoszenie protestów wyborczych

Krótki termin na zgłoszenie wniosku o pakiet

Termin jest bardzo krótki - wtorek, 30 czerwca do godz. 23.59 – do tego czasu można online zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Wynika to ze specustawy o wyborach prezydenckich w 2020 roku. Zgodnie z nią w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów.

Tomasz Porębski, rzecznik prasowy prezydenta Kielc, zaznacza jednak, że termin jest dłuższy w przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju. - Może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca – wyjaśnia.  

Obecnie wniosek online można złożyć TUTAJ

Dopisanie do spisu wyborców na drugą turę

Jeśli wyborca głosował w pierwszej turze na wakacjach, bo dopisał się wcześniej do spisu wyborców w miejscowości, w której przebywał, może w drugiej turze zagłosować w innym miejscu. To samo, jeśli ktoś wyjeżdża w inne miejsce, może też dopisać się do tamtejszego spisu wyborców przed drugą turą.

Tomasz Porębski wyjaśnia, że wyborcy mają czas, aby dopisać się do spisu wyborców do 7 lipca. - Osoby, które złożyły wniosek przed pierwszą turą i zostały ujęte w spisie wyborców w Kielcach, będą mogły zagłosować w naszym mieście również w drugiej turze – dodaje. Wniosek o dopisanie do spisu można tam złożyć elektronicznie lub pisemnie - najlepiej składając podanie w siedzibie Urzędu Miasta Kielce lub przesyłając pocztą.

Jak nam mówi Joanna Dębek z Ministerstwa Cyfryzacji, do spisu wyborców można dopisać się przed drugą turą także przez internet. - Dopisanie do spisu to usługa jednorazowa, możliwa przed każdymi wyborami - podkreśla. E-usługa umożliwiająca złożenia wniosku online o dopisanie do spisu jest już włączona. 

Tymczasem w jednym ze spotów edukacyjno-informacyjnych związanych z wyborami prezydenta RP w 2020 roku, które przygotowała PKW i cały czas są one opublikowane na stronie PKW wyraźnie wskazano, że „jeśli chciałbyś zagłosować korespondencyjnie poza miejscem stałego zamieszkania, złóż wniosek oraz wniosek o głosowanie korespondencyjne najpóźniej do 16 czerwca. Pamiętaj, że w drugiej turze wyborów będziesz w tym samym spisie, do którego zostaniesz dopisany”...

Wynika to też z komunikatu PKW z 30 czerwca, w którym napisano, że nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Jeśli wyborca chce głosować w tym samym miejscu, do którego dopisał się do spisu wyborców w pierwszej turze, nie musi już nic zmieniać - będzie ujęty w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

Najlepiej wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania

W tym zamieszaniu najlepiej pobrać z urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania – radzą eksperci. Rzecznik Tomasz Grzelewski podkreśla, że KBW przed wyborami akcentowało, że najlepszą metodą na głosowanie w wakacje jest wzięcie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jak dodaje, można to zrobić też przed drugą turą.

Dr Anna Frydrych-Depka tłumaczy, że wyborca może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w gminie, w której ujęty jest w spisie wyborców. Zaświadczenie wydaje się do 10 lipca, procedura jest bardzo prosta - wystarczy osobiście stawić się z dowodem tożsamości.

- W obecnej stabilniejszej sytuacji epidemiologicznej najprostsza i najmniej podatna na błędy jest opcja z zaświadczeniem, choć wiąże się z koniecznością kontaktu z urzędem. Te elementy są dosyć stałe i zwłaszcza możliwość otrzymania zaświadczenia ułatwia wyborcy głosowanie, który ma w planach podróż - zaznacza.