Zgodnie z kalendarzem wyborczym 23 czerwca minął termin na doręczenie pakietów wyborczych tym wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Poczta Polska dostarcza pakiety pod wskazany adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego - najpóźniej na 5 dni przed wyborami. Najpóźniej 2 dni przed wyborami, czyli do 26 czerwca pakiety będą dostarczane do osób będących w dniu wyborów w kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

 

Termin musi pozwalać na zagłosowanie

Dr Mateusz Radajewski z Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu SWPS mówi, że ewentualne opóźnienie doręczenia nie wpływa na ważność głosu. - Pakiet musi być jednak bezwzględnie doręczony w terminie, który pozwoli wyborcy na jego wykorzystanie. Jeżeli opóźnienie doprowadziłoby do niemożności oddania głosu, może to być podstawą protestu wyborczego - podkreśla. Jak dodaje, wyborca może też w takim wypadku złożyć skargę  w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na osobę odpowiedzialną za zaistniałe naruszenie.

Podkreśla też, że jeżeli pakiet w ogóle nie zostanie doręczony, należy to uznać za pozbawienie konkretnej osoby czynnego prawa wyborczego. - Może to być więc tak samo podstawą protestu wyborczego oraz skargi w trybie k.p.a. – mówi.

Czytaj w LEX: Zadania jednostek samorządu terytorialnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej >

Urzędy wysłały pakiety przez Pocztę Polską

Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej zapewnia, że wszyscy zainteresowani na czas otrzymają pakiety wyborcze. I przypomina, że kopertę zwrotną z oddanym głosem można wrzucić do tzw. czerwonych skrzynek pocztowych rozlokowanych na terenie swojej gminy.

Jak informuje Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Chorzowie, chęć głosowania korespondencyjnego wyraziło 520 mieszkańców (w mieście mieszka ok. 108 tys. osób). - Ta główna akcja wysyłki pakietów związana z Pocztą Polską jest już za nami. Część osób zadeklarowała, że odbierze pakiet osobiście w urzędzie miasta. Łącznie zostało takich pakietów kilkanaście, osoby sukcesywnie przychodzą do urzędu i odbierają je w wydzielonym pokoju – mówi.

Czytaj też: PKW musi podać wyniki pierwszej tury wyborów do 1 lipca, żeby zdążyć z kartami na drugą

Głosowanie za granicą też z pakietami

13 czerwca minął termin na zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą. Do 22 czerwca wyborcy mogli osobiście odbierać pakiety we właściwych urzędach konsularnych, jeśli zadeklarowali w zgłoszeniu zamiaru głosowania i jeśli w danym państwie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego. Jeśli nie, konsulowie powinni im pakiety dostarczyć.

Dr Radajewski zaznacza, że w odniesieniu do wyborców zagranicznych obowiązują te same zasady, co w głosowaniu w kraju. Należy jednak pamiętać, że w ich przypadku każdy dzień zwłoki będzie mógł skutkować tym, że poczta w danym kraju nie dostarczy głosu w odpowiednim terminie, przez co zostanie on unieważniony. - Oznacza to, że nawet nieznaczne opóźnienie doręczenia pakietu wyborcy zagranicznemu będzie mogło stanowić podstawę protestu wyborczego - mówi.

Czytaj w LEX: Zapewnienie obsługi urzędnikom wyborczym przez samorządy >

Pakiety doręcza zespół pocztowców

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego określa, że  głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Przewiduje, że wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, otrzymuje z urzędu gminy, nie później niż na 5 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. Można też osobiście odebrać pakiet w urzędzie gminy, jeżeli wyborca zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Pakiety wyborcze są doręczane przez tzw. Komisję ds. dystrybucji pakietów wyborczych, składającą się z listonosza i członka zespołu. Pakiety doręczane są do skrzynek, za wyjątkiem tych dla osób z niepełnosprawnością i przebywających na kwarantannie, które mają umieszczoną na kopercie informację "doręczenie do drzwi lokalu”. Dodatkowo w przypadkach braku skrzynek oddawczych, ich uszkodzeniach lub braku możliwości pozostawienia pakietu w skrzynce oddawczej (np. z powodu jej przepełnienia) pakiety wyborcze są awizowane.

Czytaj w LEX: Przygotowanie lokalu wyborczego >

Pakiety dla osób na kwarantannie

Dla gmin kluczowe będą ostatnie terminy z kalendarza wyborczego, m.in. dotyczące dostarczania spisów wyborców do komisji czy związane z dostarczaniem kopert zwrotnych. Na pewno kłopot będzie z osobami, które będą wnioskować o głosowanie korespondencyjne, a rozpoczęły podleganie obowiązkowej kwarantannie czy izolacji po 5 dniu przed dniem wyborów.

- Mogą one do piątku przed wyborami zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a my właśnie do piątku musimy im dostarczyć pakiety wyborcze – wyjaśnia Piotr Absalon, sekretarz miasta Radlin. Już wtedy poczta prawdopodobnie nie da rady ich dostarczyć, gminy będą więc musiały skierować do tego zadania swoich pracowników. Nie wiadomo obecnie, ile będzie takich osób.