Czy 28 czerwca to przypadkiem nie niedziela handlowa? A wybory powinny być przecież w dniu wolnym... to jak to jest? –  pyta serwis Prawo.pl czytelnik. „Pracuję w sklepie i 28 w dzień wyborów jest niedziela handlowa i nie wiem czy mam pracować, czy należy się wolne i wszystkie sklepy ustawowo będą zamknięte?” – pisze do nas inna czytelniczka. Ich wątpliwości wynikają z faktu, że Kodeks wyborczy stanowi, że wybory prezydenta RP zarządza marszałek Sejmu i wyznacza ich datę „na dzień wolny od pracy”.

 

Niedziela to zawsze dzień wolny

Jak mówi dr Liwiusz Laska, adwokat w kancelarii LLMS, ekspert prawa pracy, członek Państwowej Komisji Wyborczej, pojęcie niedzieli handlowej nie jest tożsame i jest niezależne od definicji dnia wolnego od pracy - regulują to inne przepisy.

Wyjaśnia, że dni wolne od pracy określa ustawa o dniach wolnych od pracy, zgodnie z którą takim dniem jest m.in. każda niedziela, bez względu na to, czy jest handlowa.

Czytaj też: PKW musi podać wyniki pierwszej tury wyborów do 1 lipca, żeby zdążyć z kartami na drugą

- Niedziela zawsze będzie traktowana jako dzień wolny od pracy, tak samo jak święta państwowe – mówi mec. Laska. Jak zauważa, przez ostatnie lata wszystkie niedziele były handlowe, a wybory odbywały się w niedziele i nikomu to nie przeszkadzało w pójściu na głosowanie.

Podkreśla także, że lokale wyborcze są otwarte od 7 do 21 właśnie po to, żeby każdy zdążył zagłosować, nawet jeśli pracuje 8 godzin w dzień wyborów. Zakłada się, że będzie mógł zagłosować albo rano przed pracą, albo wieczorem po jej zakończeniu.

Wyjściem z tego problemu może też być głosowanie korespondencyjne, które jest jedną z możliwych form udziału w tegorocznych wyborach prezydenckich.

 

W ustawie o dniach wolnych od pracy takie dni są wymienione enumeratywnie, m.in. 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Święto Trzech Króli, dwa dni Wielkiej Nocy, 1 i 3 maja czy 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Dniami wolnymi od pracy są również niedziele.

Osobno regulowany handel w niedziele

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje, że zakazane jest powierzanie wykonywania handlu w niedziele i święta. Ustawa zawiera jednak zapis o niedzielach nieobjętych zakazem handlu.

Zakaz handlu nie obowiązuje w kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia, niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy oraz ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.