Przypomnijmy wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Taki wniosek najpóźniej można złożyć we wtorek 23 czerwca. Zmiana spisu wyborców dotyczy także ewentualnej drugiej tury wyborów. Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, także przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czytaj: W dwóch gminach tylko głosowanie korespondencyjne z powodu COVID>>

I przez internet i w urzędzie gminy

Taki wniosek można złożyć zarówno w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos, ale do spisu wyborców można się dopisać też przez internet. We wniosku należy podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, nr PESEL, a także adres zamieszkania.

Z kolei do piątku 26 czerwca w godzinach pracy urzędu gminy czy miasta, w którym jesteśmy ujęci w spisie wyborców, możemy odebrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Wniosek o zaświadczenie można złożyć osobiście, faksem lub mailem.

Wyborca dostanie dwa takie zaświadczenia, które dadzą mu prawo do oddania głosu w pierwszej turze - 28 czerwca i ewentualnej drugiej turze wyborów - 12 lipca.

 


Jest to rozwiązanie m.in. dla osób, które nie wiedzą, gdzie będą przebywały w dniu głosowania. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym miejscu w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Co ważne, otrzymanie zaświadczenie powoduje, że dana osoba zostaje skreślona ze spisu wyborców w swoim obwodzie. Zgubienie zaświadczenie spowoduje więc, że nie dostaniemy kolejnego, a wyborca nie będzie mógł zagłosować ani w swoim obwodzie głosowania, ani w żadnym innym.