Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i szef krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zachęcała podczas niedzielnej konferencji prasowej do obserwowania trwających wyborów prezydenckich. Jak przypomniała, mężem zaufania czy obserwatorem społecznym można zostać jeszcze w dniu wyborów, do końca głosowania.

Kto może wyznaczyć społecznego obserwatora wyborów?

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni pełnią ważną funkcję kontroli wyborów i mogą być obecne w lokalu wyborczym oraz rejestrować działania komisji. Powinny posiadać specjalne zaświadczenie od podmiotu, który ich wyznaczył.

Mąż zaufania jest osobą wyznaczoną przez komitet wyborczy, która ma prawo do kontrolowania czynności wyborczych podejmowanych przez komisję wyborczą. Obserwator społeczny jest z kolei powoływany przez stowarzyszenie lub fundację, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje, które mają w celach statutowych troskę o demokrację, rozwój społeczeństwa obywatelskiego mogą wyznaczać takie osoby do godz. 21.00 w dniu głosowania.

Obserwatorzy Fundacji Odpowiedzialna Polityka

O godzinie 6:00 rano w całej Polsce i w obwodach zagranicznych rozpoczęła się społeczna obserwacja wyborów koordynowana przez Fundację Odpowiedzialna Polityka. Przebieg dnia głosowania kontroluje blisko 250 przeszkolonych obserwatorów.

Problemy, jakie raportują na godz. 11:00 obserwatorzy społeczni, to m.in.: nieprzestrzeganie zasady tajności, głosowanie rodzinne, braki w wyszkoleniu komisji, w tym postępowanie z pakietami korespondencyjnymi czy stemplowanie kart do głosowania.

- Po raz kolejny widać, że Polacy nie przestrzegają zasady tajności, a członkowie komisji zazwyczaj nie reagują w takich przypadkach. Także część lokali jest przygotowana w sposób niesprzyjający zachowaniu zasady tajności - mówi Zofia Lutkiewicz, wiceszefowa sztabu misji obserwacyjnej. Jak dodaje, widać też braki w wyszkoleniu członków komisji w kluczowych procedurach wyborczych, takich jak postępowanie z pakietami korespondencyjnymi, plombowanie urn czy stemplowanie kart.