Za uchwałą głosowało 64 senatorów, wstrzymało się trzech.
Senatorowie przypominają o przyjęciu przez Sejm w marcu 1990 roku pakietu ustaw samorządowych, przygotowanych z inicjatywy Senatu I kadencji.

Uchwała przypomina też, że "dzięki zaangażowaniu pierwszego niekomunistycznego rządu Rzeczypospolitej Polskiej Premiera Tadeusza Mazowieckiego, a zwłaszcza senatora, a później pełnomocnika rządu do spraw reformy samorządu terytorialnego prof. Jerzego Regulskiego, już 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory do rad gmin, które zapoczątkowały zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu naszego państwa i w życiu codziennym jego obywateli".

"Reforma samorządowa z 1990 roku rozpoczęła proces decentralizacji państwa i wprowadziła na szeroką skalę do polskiego życia politycznego zasadę pomocniczości. Złamała monopol państwowej własności, wyłączności budżetu państwa i system jednolitej władzy państwowej. Uruchomiła pokłady obywatelskiej aktywności, umożliwiła pełną rozmachu rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, przyspieszyła rozwój gospodarczy, pogłębiła i nadała nowy sens poczuciu lokalnej tożsamości i lokalnego patriotyzmu" - głosi uchwała.

Senat w uchwale docenił też "wysiłek reformatorski senatorów i samorządowców I kadencji" i wyraził uznanie "dla wielkiego dorobku kolejnych sześciu kadencji polskiego samorządu gminnego oraz dokonań powstałych później samorządów powiatowego i wojewódzkiego".

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej w swojej działalności ustawodawczej nieustannie czerpie z dorobku i doświadczeń polskiego samorządu. Jako jego swoisty patron poczuwa się do szczególnej odpowiedzialności za jakość polskiego samorządu i jego przyszłość" - głosi uchwała. (PAP)