Samorząd powiatowy zamierza w drodze porozumienia przekazać do prowadzenia gminie szkoły (liceum,...
Magdalena Fota
29.07.2010
Samorząd terytorialny
Pomimo zeszłorocznego niepowodzenia programu Owoce w szkole, w roku szkolnym 2010/2011 rusza jego...
Patryk Ciurak
29.07.2010
Samorząd terytorialny
Oglne zasady reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego przez jej organ wykonawczy w praktyce...
Ireneusz Krześnicki
29.07.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota 30/2010.
29.07.2010
Rzeczpospolita, 29 lipca 2010 r.
29.07.2010
Wsplnota 30/2010.
29.07.2010
Przy zawieraniu umw grupowego ubezpieczenia na życie dla pracownikw instytucji zamawiającej należy...
Anna Stańczuk
29.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 29 lipca 2010 r.
29.07.2010
Czy strażnicy Straży Miejskiej podlegają ocenie okresowej?
Michał Culepa
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Na mapie samorządu terytorialnego wprowadzono drobne zmiany. Nie wszystkie zgłoszone wnioski...
Patryk Ciurak
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Jakie działania ma podjąć PINB, jeżeli burmistrz miasta zgłosił, że wykonawca demontując samowolnie...
Bogna Czajka-Marchlewicz
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 28 lipca 2010 r.
28.07.2010
1. Do złożenia skargi, zgodnie z art. 98 ust. 3 zdanie pierwsze u.s.g., uprawniona jest gmina lub...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Kalendarz roku szkolnego 2010/2011. Wiadomo już, kiedy...
Patryk Ciurak
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 28 lipca 2010 r.
28.07.2010
Gazeta Prawna, 28 lipca 2010 r.
28.07.2010
Ustawy samorządowe wiele kwestii proceduralnych, związanych z funkcjonowaniem nadzoru nad...
Ireneusz Krześnicki
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Skoro przepisy ustawy o samorządzie gminnym tworzą konstrukcję nadzoru opartą o kontrolę legalności...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
1. Rada powiatu nie ma kompetencji do szerszego, niż wynikający z u.s.p., określenia uprawnień...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Skoro przepisy u.s.p. tworzą konstrukcję nadzoru opartą na kontroli legalności działalności rady...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Minister Gospodarki opublikował wykaz gmin, ktrym przysługuje część rekompensująca subwencji oglnej...
Patryk Ciurak
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Do czasu uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego o odwołaniu wjta odwołany wjt jest...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Realizacji idei wirtualnej administracji i społeczeństwa informacyjnego służy System Informacji...
Izabela Seredocha
27.07.2010
Samorząd terytorialny

Karta wędkarska dla cudzoziemca

Samorząd terytorialny
Czy starosta może wydać kartę wędkarską cudzoziemcowi - rezydentowi, posiadającemu prawo do stałego...
Alicja Brzezińska
27.07.2010
Samorząd terytorialny
www.wnp.pl, 27 lipca 2010 r.
27.07.2010
Rzeczpospolita, 27 lipca 2010 r.
27.07.2010
Opłata skarbowa pobrana w związku z wydaniem zaświadczenia VAT-25 nie stanowi obciążenia...
Michał Malinowski
27.07.2010
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski