Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2005 r. wywołało ten praktyczny skutek, że katalog...
Krzysztof Gruszecki
19.05.2009
Samorząd terytorialny

Strefa wolna od dymu tytoniowego

Samorząd terytorialny
Do organw samorządu terytorialnego należy podejmowanie działań zmierzających do ochrony zdrowia...
Bartosz Starczewski
19.05.2009
Samorząd terytorialny
Jesteśmy jednostką organizacyjną powiatu (Starostwo Powiatowe). Czy istnieje obligatoryjny...
Michał Culepa
18.05.2009
Samorząd terytorialny
Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego wiążą się z daleko idącym zaangażowaniem organw...
Piotr Uziębło
18.05.2009
Samorząd terytorialny
Jakie obowiązki nakłada na jednostki sfery budżetowej ustawa o dostępie do informacji publicznej?
Tomasz Robaczyński
15.05.2009
Samorząd terytorialny
Rada gminy ustala opłaty za świadczenia przedszkoli, jednak tylko w zakresie wyznaczonym przez...
Bartosz Starczewski
14.05.2009
Samorząd terytorialny
Jaki powinien być tok postępowania w tej sprawie, kto jest odpowiedzialny za finansowanie odebrania...
Anna Nieć
14.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy podrże służbowe wjta gminy z całego miesiąca można rozliczyć na jednym dokumencie polecenia...
Kamil Szymański
13.05.2009
Samorząd terytorialny
W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane...
Bartosz Starczewski
13.05.2009
Samorząd terytorialny
Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego wiążą się z daleko idącym zaangażowaniem organw...
Piotr Uziębło
12.05.2009
Samorząd terytorialny
Na działce stanowiącej własność inwestora gmina projektuje odcinek kanalizacji sanitarnej. W chwili...
Adam Kuźnicki
12.05.2009
Samorząd terytorialny
Ustawodawca zobowiązał wojewodw do publikacji rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących aktw prawa...
Bartosz Starczewski
11.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym na podstawie umowy o pracę na czas...
Agnieszka Sieńko
11.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy zawarty w regulaminie pracy zapis: Czas pracy pracownikw samorządowych nie może przekraczać 8...
Magdalena Oleksyn
08.05.2009
Samorząd terytorialny

Wyznaczanie aglomeracji wodnych

Samorząd terytorialny
Po zmianach dokonanych w 2008 r. do kompetencji samorządw wojewdzkich przeszły sprawy wyznaczania...
Bartosz Starczewski
08.05.2009
Samorząd terytorialny
Na działce stanowiącej własność inwestora gmina projektuje odcinek kanalizacji sanitarnej. W chwili...
Adam Kuźnicki
07.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy po podpisaniu umowy dzierżawy z właścicielem drogi, możliwe będzie zasiedzenie przez miasto...
Adam Kuźnicki
07.05.2009
Samorząd terytorialny
Studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania wiąże organy gminy przy sporządzaniu planw...
Bartosz Starczewski
07.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy zarząd może dokonać zmian w planie wydatkw polegających na tym, że dokonuje przesunięć planu...
Edward Tomczyk
06.05.2009
Samorząd terytorialny

Gminne tytuły honorowe

Samorząd terytorialny
Ustawa o samorządzie gminnym nie rozstrzyga wyraźnie, jakie tytuły honorowe może przyznawać gmina....
Bartosz Starczewski
06.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy budynek, w ktrym na wydzielonej fizycznie powierzchni około 200 m2 prowadzona jest sprzedaż...
Jakub Mazurkiewicz
05.05.2009
Samorząd terytorialny
Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie ustawa o funduszu sołeckim, ktra reguluje tematykę...
Wiesław Śniecikowski
05.05.2009
Samorząd terytorialny
Czy osobę, ktra wykonywała pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i nie odbyła służby...
Agnieszka Sieńko
04.05.2009
Samorząd terytorialny
Członkom ochotniczych straży pożarnych, ktrzy uczestniczą w działaniu ratowniczym lub szkoleniu...
Bartosz Starczewski
04.05.2009
Samorząd terytorialny
Jedną z podstawowych dyrektyw obowiązujących w zakresie ochrony środowiska jest zasada przezorności...
Krzysztof Gruszecki
30.04.2009
Samorząd terytorialny
Zagadnienie zmian podziału terytorialnego, zwłaszcza na najniższym szczeblu jednostek...
Paweł Swianiewicz
30.04.2009
Samorząd terytorialny
Zagadnienie zmian podziału terytorialnego, zwłaszcza na najniższym szczeblu jednostek...
Paweł Swianiewicz
30.04.2009
Samorząd terytorialny
Czy urząd gminy może dokonać zapłaty na podstawie faktury pro-forma? Czy może dokonywać przedpłat,...
Ewa Ostapowicz
29.04.2009
Samorząd terytorialny
Wynik sektora samorządowego jest częścią wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych....
Maria Jastrzębska
28.04.2009
Samorząd terytorialny
Wynik sektora samorządowego jest częścią wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych....
Maria Jastrzębska
28.04.2009
Samorząd terytorialny