Sejm zliberalizował przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące niszczenia terenów zielonych. Korzystanie z trawników nie będzie już wykroczeniem, jeśli będzie realizowane na terenach do tego przeznaczonych.

Ostatecznie przegłosowano w Sejmie, że użytkowanie terenów zielonych w parkach i skwerach nie będzie traktowane jako wykroczenie. Pod warunkiem jednak, że będzie się to odbywało na terenach wyznaczonych przez radę gminy jako tereny rekreacyjne oraz nie będzie prowadziło do ich dewastacji lub zniszczenia. Gmina, jako zarządzający terenami oddanymi jej w zarząd, będzie miała prawo do podejmowania uchwały w sprawie przeznaczenia określonego terenu na cele rekreacyjne. Tak więc jeżeli powyższa nowelizacja w toku dalszego procedowania w parlamencie nie zmieni się istotnie, to po jej wejściu w życie rada gminy podejmie uchwałę o przeznaczeniu w gminie na cele rekreacyjne terenów zielonych, których użytkowanie przez obywateli co do zasady nie będzie wykroczeniem.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Wspólnota, 26/ 2010 r.