Rzeczpospolita, 22 marca 2010 r.
22.03.2010

Wyrok demolka (cz. 2)

Samorząd terytorialny
Autor omawia orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przełamującego dotychczasową linię...
Ireneusz Krześnicki
22.03.2010
Samorząd terytorialny
Art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi podstawę do uznania interesu radnego w zostaniu...
22.03.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota, numer 11/965 z13 marca 2010 r....
22.03.2010
Rzeczpospolita, 20-21 marca, 2010 r.
22.03.2010
Pisma, ktre zostały sporządzone w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania...
Bartosz Starczewski
22.03.2010
Samorząd terytorialny
Czy urząd starostwa powiatowego ma obowiązek złożenia informacji o wytwarzanych odpadach,...
Alicja Brzezińska
22.03.2010
Samorząd terytorialny
Pisma, ktre zostały sporządzone w toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania...
Bartosz Starczewski
22.03.2010
Samorząd terytorialny

Nowa klasyfikacja budżetowa

Samorząd terytorialny
Zmiany w systemie finansów publicznych wprowadzone ustawą o finansach publicznych, jak również w...
Michał Malinowski
19.03.2010
Samorząd terytorialny

Wyrok demolka (cz. 1)

Samorząd terytorialny
W polskim systemie prawnym źrdłem prawa są akty normatywne. Wyroki sądowe rozstrzygają i wiążą...
Ireneusz Krześnicki
19.03.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 19-21 marca 2010 r.
19.03.2010
Rzeczpospolita, 19 marca 2010 r.
19.03.2010
W jaki sposb należałoby przeprowadzić postępowanie w przypadku zamiaru budowy drogi o znaczeniu...
Jakub Mazurkiewicz
19.03.2010
Samorząd terytorialny

Wyrok demolka (cz. 1)

Samorząd terytorialny
W polskim systemie prawnym źrdłem prawa są akty normatywne. Wyroki sądowe rozstrzygają i wiążą...
Ireneusz Krześnicki
19.03.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 19 marca 2010 r.
19.03.2010
Uczestnikw postępowania o udzielenie zamwienia publicznego obowiązują nowe zasady w zakresie kosztw...
Anna Stańczuk
19.03.2010
Samorząd terytorialny
W jakiej wysokości, będąc zakładem budżetowym, powinniśmy wypłacić pracownikowi jednorazową odprawę...
Dorota Dzienisiuk
19.03.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 18 marca 2010 r.
18.03.2010
Gazeta Prawna, 18 marca 2010 r.
18.03.2010
Wsplnota, numer 10/964 z 6 marca 2010 r....
18.03.2010
Minister Środowiska określił wzr wykazu zakładw przetwarzania zużytych baterii lub zużytych...
Bartosz Starczewski
18.03.2010
Samorząd terytorialny
Czy nauczyciel zatrudniony na 10/18 etatu może prowadzić działalność gospodarczą na terenie tej...
Alicja Brzezińska
18.03.2010
Samorząd terytorialny

Bankowa obsługa gminy

Samorząd terytorialny
Jakie kryteria oceny ofert należy przyjąć, przygotowując postępowanie na bankową obsługę gminy
Eliza Grodzka
18.03.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 18 marca 2010 r.
18.03.2010

Zmiany w wolontariacie

Samorząd terytorialny
Dnia 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o...
Anna Śniecikowska
18.03.2010
Samorząd terytorialny
Czy istnieje możliwość całkowitego zakazania prowadzenia działalności komercyjnej z udziałem...
Teresa Bzinkowska
17.03.2010
Samorząd terytorialny
Autor opisuje projekt nowej ustawy o ewidencji ludności zakładającej zniesienie archaicznej...
Ireneusz Krześnicki
17.03.2010
Samorząd terytorialny

Odwołanie od decyzji SKO

Samorząd terytorialny
W jaki sposb należy się odwołać od decyzji SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości?
Artur Kowalski
17.03.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 17 marca 2010 r.
17.03.2010