Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało Kalendarz roku szkolnego 2010/2011. Wiadomo już, kiedy...
Patryk Ciurak
28.07.2010
Samorząd terytorialny
1. Rada powiatu nie ma kompetencji do szerszego, niż wynikający z u.s.p., określenia uprawnień...
28.07.2010
Samorząd terytorialny
Minister Gospodarki opublikował wykaz gmin, ktrym przysługuje część rekompensująca subwencji oglnej...
Patryk Ciurak
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Opłata skarbowa pobrana w związku z wydaniem zaświadczenia VAT-25 nie stanowi obciążenia...
Michał Malinowski
27.07.2010
Samorząd terytorialny
www.wnp.pl, 27 lipca 2010 r.
27.07.2010
Sejmik jest tylko organem samorządu wojewdztwa. W postępowaniu przed sądem administracyjnym organem...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 27 lipca 2010 r.
27.07.2010
Gazeta Prawna, 27 lipca 2010 r.
27.07.2010
Wniesienie przez wojewodę skargi do sądu, w trybie art. 93 ust. 2 u.s.g., jest wykonywaniem...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Opłata skarbowa pobrana w związku z wydaniem zaświadczenia VAT-25 nie stanowi obciążenia...
Michał Malinowski
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Z jaką datą należy wystawić świadectwo pracy dla kierownika zlikwidowanego zakładu?
Jarosław Masłowski
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Aby rada gminy mogła wystąpić ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, wcześniej musi...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Art. 98 ust. 3 i art. 98 ust. 3 a u.s.g. regulują skuteczność złożenia skargi do sądu...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Skarga rady gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze nie może być odrzucona z tego powodu, że stosowna...
27.07.2010
Samorząd terytorialny

Karta wędkarska dla cudzoziemca

Samorząd terytorialny
Czy starosta może wydać kartę wędkarską cudzoziemcowi - rezydentowi, posiadającemu prawo do stałego...
Alicja Brzezińska
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Realizacji idei wirtualnej administracji i społeczeństwa informacyjnego służy System Informacji...
Izabela Seredocha
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Tylko rada powiatu (a nie zarząd powiatu) może, jako podmiot będący adresatem zarządzenia...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Do czasu uprawomocnienia się rozstrzygnięcia nadzorczego o odwołaniu wjta odwołany wjt jest...
27.07.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 27 lipca 2010 r.
27.07.2010
Rzeczpospolita, 27 lipca 2010 r.
27.07.2010
1. Przepis art. 98 ust. 3 u.s.g. jest przepisem szczeglnym w stosunku do art. 50 p.p.s.a. 2....
27.07.2010
Samorząd terytorialny
www.wnp.pl, 26 lipca 2010 r.
26.07.2010
Rzeczpospolita, 26 lipca 2010 r.
26.07.2010
Gazeta Prawna, 26 lipca 2010 r.
26.07.2010
Miasto stanowi specyficzny rodzaj organizacji, w ktrej można wyrżnić cele, strukturę, ludzi, zasoby...
Izabela Seredocha
26.07.2010
Samorząd terytorialny
Kto wydaje decyzję o zawieszeniu zajęć w szkole?
Krzysztof Gawroński
26.07.2010
Samorząd terytorialny
Czy zakup łodzi dla ochotniczej straży pożarnej przez gminę miejską jest wydatkiem strukturalnym?
Edward Tomczyk
26.07.2010
Samorząd terytorialny
23 lipca 2010 r. Sejm przyjął ustawę o dowodach osobistych. Nowe dowody mają łączyć w sobie funkcję...
Patryk Ciurak
26.07.2010
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski