MEN: Rada Dzieci i Młodzieży RP IV kadencji powołana

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Minister edukacji Dariusz Piontkowski powołał we wtorek IV kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy MEN - poinformował resort. Kadencja nowej Rady potrwa do 14 października 2020 roku.
Krzysztof Sobczak
16.10.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Publikacja obwieszczeń PKW o wynikach wyborów w Dzienniku Ustaw otwiera drogę do składania protestów wyborczych. Od tego czasu wyborcy mają 7 dni na złożenie pism do Sądu Najwyższego. Warunek - muszą sformułować konkretne zarzuty i udowodnić, że miały wpływ na wynik głosowania.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.10.2019
Wybory
Marszałek Sejmu nie zgodził się na wydanie dokumentaliście Konradowi Szołajskiemu i jego ekipie kart prasowych uprawniających do wstępu na teren parlamentu, a Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że decyzja ta nie podlega zaskarżeniu do sądów administracyjnych.
Krzysztof Sobczak
15.10.2019
Administracja publiczna
Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska wprowadza do polskiego prawa strategiczne mapy hałasu. Będą je sporządzali zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi lub lotniskami oraz prezydenci miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.10.2019
Środowisko
Ustawa ma na celu uproszczenie i usprawnienie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej. Zasadą będzie przekazywanie wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych w formie elektronicznej.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.10.2019
Administracja publiczna
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie otrzyma nowe zadania, zmieniają się przepisy dotyczące finansowania niektórych zadań administracji wodnej oraz postępowań w sprawie pozwoleń i zgód wodnoprawnych. Nowelizacja Prawa wodnego ma też na celu implementację dyrektyw unijnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.10.2019
Środowisko Budownictwo
Wprowadzenie szczegółowych zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej to główne rozwiązania projektu ustawy, który przyjął rząd.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.10.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Przepisy zakazują łączenia funkcji w samorządzie i w parlamencie. W przypadku wyboru na posła lub senatora mandat wójta, burmistrza czy prezydenta wygasa. Wśród nowo wybranych parlamentarzystów są także samorządowcy.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.10.2019
Wybory
W okresie wyborczym wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że oprócz Państwowej Komisji Wyborczej i innych organów stricte wyborczych, jak na przykład obwodowe komisje wyborcze, znamienną rolę odgrywa Sąd Najwyższy - pisze Aleksander Hyżorek.
Aleksander Hyżorek
15.10.2019
Wybory
Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów, czyli od 13 października. Dokładna data inauguracyjnych posiedzeń jeszcze nie jest znana, ale muszą się one odbyć najpóźniej 12 listopada. Tymczasem 15 października kontynuowane będzie przerwane przed wyborami ostatnie posiedzenie Sejmu VIII kadencji.
Agnieszka Matłacz
15.10.2019
Administracja publiczna
W przypadku nieobecności radnego na sesji, dieta nie powinna mu przysługiwać, bo nie wykonuje w tym czasie mandatu - uważają eksperci. W praktyce samorządy albo potrącają część diety, albo nie płacą jej wcale, bo to rekompensata, a nie sposób dodatkowego zarobku. I nie powinno mieć znaczenia, czy nieobecność jest usprawiedliwiona, czy nie.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.10.2019
Samorząd terytorialny
Ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych dają wyraźne zwycięstwo w Sejmie Prawu i Sprawiedliwości - 235 mandatów. Natomiast w Senacie większość uzyskała opozycja. Rozkład mandatów będzie 51 - 49 na korzyść bloków opozycyjnych i grupy kandydatów niezależnych.
Krzysztof Sobczak
14.10.2019
Administracja publiczna
W piątek 11 października zakończyła się kadencja Aleksandry Wiktorow. Już 12 października funkcję Rzecznika Finansowego objął Mariusz Golecki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Za największe wyzwanie uważa wspomaganie klientów w sporach z bankami oraz monitorowanie nowoczesnych usług finansowych np. rynku kryptowalut.
Jolanta Ojczyk
14.10.2019
Finanse
Laura Codruta Kovesi, była szefowa rumuńskiej agencji ds. walki z korupcją (DNA), zostanie pierwszym prokuratorem europejskim. Zgodzili się na to w poniedziałek przedstawiciele państw członkowskich w Radzie UE, co otwiera to drogę do jej powołania przez Parlament Europejski.
Krzysztof Sobczak
14.10.2019
Prawo karne Prokuratura Prawo unijne
W poniedziałek po godz. 13.00 Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki głosowania z 99,49 proc. komisji wyborczych: PiS może liczyć na 43,76 proc. głosów, KO - 27,24 proc., SLD - 12,52 proc., PSL - 8,58 proc., Konfederacja - 6,79 proc.
Katarzyna Kubicka-Żach Agnieszka Matłacz
14.10.2019
Wybory
Tematyka uchodźców wymaga nagłaśniania - orzekł Sąd Najwyższy. - W sposobie interpretacji Mazurka Dąbrowskiego przez obwinionego nie znajdujemy niczego nagannego - dodał. Sąd Najwyższy uniewinnił w poniedziałek poetę i publicystę Jana Kapelę od zarzutu znieważenia hymnu polskiego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.10.2019
Prawo karne
W tym roku organizatorzy zapraszają nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich, którym bliska jest tematyka współpracy w obszarze pomocy społecznej. Wśród tematów wiodących będzie współpraca różnych zawodów pomocowych i dbanie o prawa pracownicze. Trwa rejestracja na Forum.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.10.2019
Pomoc społeczna
Po wyborach parlamentarnych protesty wyborcze składa się do Sądu Najwyższego. Środka prawnego do zaskarżenia nie ma – decyzja SN jest ostateczna. Najważniejszy moment to publikacja obwieszczenia PKW o wynikach wyborów w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia można wnosić protesty – mówi Wiesław Kozielewicz, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.10.2019
Wybory
Oficjalne wyniki niedzielnych wyborów do Sejmu i Senatu będą znane prawdopodobnie we wtorek. Dopiero po ich ogłoszeniu przyjdzie czas na ewentualne protesty wyborcze. Zgłaszający muszą dowieść, że doszło do naruszeń prawa wyborczego mogących mieć wpływ na wynik wyborów. Zazwyczaj go nie mają.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.10.2019
Wybory

WSA: Naruszenie przepisów nie miało wpływu na nabór urzędnika

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Podczas naboru na stanowisko urzędnicze do drugiego etapu zakwalifikowano sześć osób, czyli o jedną więcej niż przewidują przepisy. Naruszenie to nie mogło mieć jednak istotnego wpływu na wynik sprawy, ponieważ nie wpłynęło na prawa i obowiązki skarżącego, którego do tego etapu nie dopuszczono – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Dorian Lesner
14.10.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy
Po otwarciu urn komisja obwodowa przelicza głosy, sporządza protokół i przekazuje go do okręgowej komisji wyborczej. Dane wprowadzane są do systemu informatycznego wspierającego wybory. Oficjalne wyniki z podziałem na mandaty pomiędzy partie mogą być znane we wtorek.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.10.2019
Wybory
Frekwencja w niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu według stanu na godzinę 17 wyniosła 45,94 procent - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. Od początku  w całym kraju doszło do stu kilkudziesięciu incydentów. Wśród nich posiadanie broni przez członka komisji wyborczej czy zrywanie plakatów wyborczych.
Katarzyna Kubicka-Żach
13.10.2019
Wybory
Materiały wyborcze rozpowszechnione przed zakończeniem kampanii wyborczej nie mogą być jednak modyfikowane ani przemieszczane. Może to być uznane za agitację i grozi karą.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.10.2019
Wybory
Do zakończenia głosowania na posłów i senatorów w niedzielę zabronione jest publikowanie sondaży wyborczych i agitowanie na rzecz kandydatów. Zakaz dotyczy też publikacji internetowych. Incydenty może zgłosić każdy, należy je zgłaszać policji.
Katarzyna Kubicka-Żach
12.10.2019
Wybory

W dobie cyfryzacji urzędnicy muszą umieć więcej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Oprócz znajomości przepisów prawa i procedur związanych ze swoimi zadaniami merytorycznymi, urzędnik musi znać system informatyczny, który wykorzystuje w swojej pracy. Eksperci podkreślają, że elektronizacja jest etapem przejściowym - czeka nas pełna automatyzacja procesów i zastępowanie pracowników.  
Katarzyna Kubicka-Żach
12.10.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nowe technologie
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która przedłuża na lata 2020 i 2021 obecne przepisy dotyczące zasad ustalania wpłat województw do budżetu państwa i sposobu ich podziału, została podpisana przez prezydenta - poinformowała w piątek kancelaria Prezydenta RP.
Krzysztof Sobczak
11.10.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Finanse
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania "Solidarności" nie jest zadowolona z realizacji uzgodnień dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli, więc członkowie związku z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyślą kartki z życzeniami do ministra edukacji, w których przypomną mu o opieszałości w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
11.10.2019
Zarządzanie oświatą
Różne są metody zachęt do udziału w wyborach. Samorządy oferują mieszkańcom za wysoką frekwencję darmowe wstępy na imprezy kulturalne i sportowe. Wypożyczalnia hulajnóg elektrycznych Lime oferuje kod do wpisania w aplikacji, dzięki któremu 13 października skorzystanie z e-hulajnogi będzie bezpłatne.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.10.2019
Wybory

Program Mieszkanie plus rozpędza się

Administracja publiczna Budownictwo
Nieruchomości znajdujące się w Banku Ziemi pozwalają na wybudowanie 120 tys. mieszkań - mówi wiceszef PFR Nieruchomości Grzegorz Muszyński. Tysiąc już zbudowano, kolejny tysiąc jest w budowie, a 18 tys. w fazie projektowej.
Agnieszka Matłacz
11.10.2019
Administracja publiczna Budownictwo
Inwestor zabiegał o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na podstawie przepisów specustawy. Przygotowany przez burmistrza projekt uchwały był dla niego pozytywny, ale rada miasta zablokowała inwestycję. WSA w Poznaniu uznał, że uzasadnienie podjętej w tej sprawie uchwały było lakoniczne
Dorian Lesner
11.10.2019
Samorząd terytorialny Budownictwo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski