Prezydent Koszalina musi wpisać niepełnosprawnego na listę oczekujących na lokal - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wcześniej bezprawnie pozbawiono go mieszkania socjalnego i dodatku, gdyż nie chciał przedłużyć okresowej umowy najmu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.11.2018
Administracja publiczna
Obecnie opłata jest uzależniona od długości jachtu i może wynieść nawet 375 zł. Natomiast od 2020 r. będzie obowiązywała stała stawka w wysokości 60 zł. Projekt w tej spawie został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Dorian Lesner
04.11.2018
Administracja publiczna
Od 5 listopada br. można będzie składać wnioski o paszporty według nowego wzoru. Polski paszport ma być bezpieczniejszy, ponieważ zastosowane w nim rozwiązania będą jeszcze skuteczniej chroniły dokument przed próbą fałszowania.
Krzysztof Sobczak
03.11.2018
Administracja publiczna
Od soboty zarządzanie systemem płatnych dróg w Polsce od firmy Kapsch przejmie Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Kierowcy nie powinni odczuć żadnych skutków tych zmian.
Krzysztof Sobczak
03.11.2018
Administracja publiczna
Hierarchowie kościelni dość często próbują wpływać na decyzje władz publicznych i na proces legislacyjny, ale władze państwowe też mają na sumieniu próby ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła katolickiego - twierdzi dr hab. Paweł Borecki. Jego zdaniem 20 lat po wejściu tej umowy w życie przydałby się przegląd podstawowych jej zasad.
Krzysztof Sobczak
03.11.2018
Administracja publiczna
Radny ma prawo, ale nie obowiązek bycia członkiem komisji rady gminy. Statut gminy nie może więc wskazywać liczby komisji, w pracach których radny winien uczestniczyć - stwierdził wojewoda podkarpacki.
Robert Horbaczewski
03.11.2018
Samorząd terytorialny
Nasze zasady dotyczące ochrony granic i kontroli przepływu migracji są dla nas priorytetem - stwierdził w piątek premier Mateusz Morawiecki. I zapowiedział, że jest bardzo prawdopodobne, że Polska nie będzie częścią globalnego paktu ONZ w sprawie migracji.
Krzysztof Sobczak
02.11.2018
Administracja publiczna
Ministerstwo Cyfryzacji ma obawy, czy gminy zdążą rozpatrzyć elektroniczne wnioski o wpisanie do...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.11.2018
Wybory
Gminy i inne podmioty prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły dostać pieniądze m.in. na doposażenie i adaptację stołówek nowych i już istniejących. Konieczne będzie zapewnienie wkładu własnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.11.2018
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że z braku środków w małych gminach bezdomne zwierzęta...
Katarzyna Kubicka-Żach
02.11.2018
Samorząd terytorialny
NIK oceniła, że w 2017 roku ponad 33 proc. gmin nie wypłacała mieszkańcom dodatku na opłaty za prąd. Mieszkańcy wsi nie dostawali go często z powodu... zbyt dużego metrażu domów.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.11.2018
Rynek i konsument
Wójt, któremu w dniu zakończenia kadencji przysługuje niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ma prawo do ekwiwalentu za ten urlop, o ile nie jest on przedawniony - odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.
Kucharski Dominik
02.11.2018
Prawo pracy
Dzień przed drugą turą oraz w dniu ponownych wyborów samorządowych również trwa cisza wyborcza. Trzeba pamiętać, że będzie obowiązywała nie tylko tam, gdzie odbywa się głosowanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
02.11.2018
Wybory
Naczelny Sąd Administracyjny ogłosi 5 listopada br. wyrok w sprawie funkcjonariusza, któremu przekształcono stosunek służbowy w umowę o pracę. Spór toczy się o prawa obywatelskie - dostęp do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.11.2018
Administracja publiczna Prawo pracy
Jeśli nie ma pewności czy dziecko Polaka i cudzoziemki pochodzi ze legalnego związku, to trudno...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.11.2018
Prawo rodzinne Administracja publiczna
Starosta nie może wybrać, do którego wójta zwróci się o opinię w sprawie harmonogramu dyżuru aptek. Opinia ta nie ma wiążącego charakteru, ale jest obligatoryjnym elementem procesu podejmowania uchwały.
Dorian Lesner
31.10.2018
Samorząd terytorialny Farmacja
Sprostowanie aktu stanu cywilnego z powodu omyłki w dacie śmierci, którą popełnił lekarz następuje...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.10.2018
Administracja publiczna
Informacji zamieszczonej na facebooku przez osobę prywatną, która nie jest związana z żadnym komitetem wyborczym uczestniczącym w wyborach samorządowych i prowadzącym kampanię wyborczą, nie można zaliczyć do materiałów wyborczych – stwierdził Sąd Okręgowy w Zamościu.
Robert Horbaczewski
31.10.2018
Wybory
Zryczałtowana dieta członków obwodowych komisji wyborczych podczas wyborów 4 listopada wyniesie o połowę mniej niż w pierwszej turze. Mniej też będzie pracy, bo odbędzie się tylko jedno głosowanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
31.10.2018
Wybory
Luka pomiędzy środkami z części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami rośnie od 2015 roku. Związek Powiatów Polskich zwraca uwagę na „syndrom roku 2019” – brak pieniędzy na uczniów z tzw. podwójnego rocznika.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.10.2018
Dzieci urodzone w USA przez matkę zastępczą, w związku dwóch mężczyzn - w tym obywatela Polski - mają również prawo do polskiego obywatelstwa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Powołał się przy tym na dobro dziecka. Zaznaczył, że nie może być ono dyskryminowane ani ze względu na sposób przyjścia na świat, ani status rodziców.
Patrycja Rojek-Socha
30.10.2018
Prawo rodzinne
Uzależnienie od zgody wspólnoty mieszkaniowej wykorzystywania placu zabaw, znajdującego się na...
Aleksandra Partyk
30.10.2018
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker jest zdania, że w tym roku nie...
Katarzyna Kubicka-Żach
30.10.2018
Wybory
Osoby starsze i niepełnosprawne wciąż mają kłopoty dostępnością do przestrzeni publicznej. Nie mogą swobodnie korzystać z muzeów, bibliotek, czy ośrodków kultury. Gminy rozpoznają ich potrzeby, ale problemem jest wdrażanie rozwiązań spełniających te potrzeby.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
30.10.2018
Administracja publiczna
Orzecznictwo dopuszcza alternatywną drogę dochodzenia tego rodzaju roszczeń: przed sądami powszechnymi i przed sądami administracyjnymi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zwrot nadpłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.10.2018
Prawo cywilne Administracja publiczna
Od nowej kadencji obrady rad gmin, powiatów i sejmików województw - będą nagrywane i transmitowane na żywo. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak kto głosował.
Katarzyna Kubicka-Żach
30.10.2018
Samorząd terytorialny
Organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków są związane zapisami uproszczonego planu urządzenia...
Dorian Lesner
29.10.2018
Administracja publiczna
Podczas II tury wyborcy będą oddawać głosy na kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów...
Katarzyna Kubicka-Żach
29.10.2018
Wybory
Batalia o zmianę nazw ulic w Warszawie trwa. W poniedziałek Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że wojewoda mazowiecki miał rację, stwierdzając nieważność uchwały Rady Miasta o zmianie nazwy Alei Lecha Kaczyńskiego na Trasę Łazienkowską.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.10.2018
Samorząd terytorialny
Nowe rozwiązania w ustroju samorządów, takie jak wydłużenie kadencji, obligatoryjność budżetu obywatelskiego czy obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rad, powinny znaleźć odzwierciedlenie w statutach samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
29.10.2018
Samorząd terytorialny