Z analizy sytuacji prawie trzystu małych i średnich miast wynika, że takie miejscowości potrzebują działań podnoszących jakość życia mieszkańców i zachęcania do powrotu tych, którzy się z nich wyprowadzili. Powinny też przyciągać inwestorów, ale głównie wspierać tych własnych, lokalnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
11.12.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Co roku do UOKiK wpływa ponad 1500 zgłoszeń od sygnalistów, w tym ponad tysiąc drogą mailową, o zmowach wśród przedsiębiorców wpływających na konkurencję. Wiele z nich jest jednak bezwartościowych. Zmienić to ma nowy system zgłaszania – gwarantujący pełną anonimowość.
Jolanta Ojczyk
11.12.2019
Compliance Ochrona konkurencji
Dowolność w ustalaniu wysokości kary za niezarejestrowanie pojazdu w określonym prawem czasie budzi poważne wątpliwości starostów. Nie ma bowiem kryteriów, według których mogliby stosować różne stawki kar. To oznacza, że każda kwota wyższa niż 200 zł może zostać zaskarżona i skierowana do sądu.
Hanna Hendrysiak
11.12.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zmowy przetargowe - UOKiK i prokuratura mają coraz więcej spraw

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Prokuratura prowadzi rocznie kilkaset postępowań dotyczących zmów przetargowych, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kilkanaście. Coraz częściej o winie decydują dowody elektroniczne, pliki z komputerów czy maile. Jednak obie instytucje podkreślają, że każdą taką sytuacją należy oceniać indywidualnie.
Jolanta Ojczyk
11.12.2019
Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Rzecznik praw obywatelskich jest przeciwny działaniom organów władzy publicznej, nakierowanym na piętnowanie i wykluczanie osób i grup. Wniósł więc pierwsze skargi na wybrane uchwały anty-LGBT samorządów do pięciu różnych wojewódzkich sądów administracyjnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele samorządowców złożyli w Senacie projekt dotyczący rekompensat dochodów samorządów po zmianach w prawie. Chodzi im o podwyższenie udziału samorządów w podatku PIT. Przedstawiciele korporacji samorządowych ogłosili też zaproszenie na przyszłoroczne obchody 30-lecia samorządu terytorialnego.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Kontrakt programowy, kontrakt sektorowy i porozumienie terytorialne – to nowe rozwiązania zaproponowane przez Radę Ministrów dotyczące polityki rozwoju kraju. Kontrakty będą mogły być zawierane między stroną rządową a samorządami. Rząd chce też odejścia od długookresowej strategii rozwoju oraz koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny

NIK: Nieprawidłowości w programie "praca dla więźniów"

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Wykryto liczne nieprawidłowości w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych w ramach kontroli Programu "Praca dla Więźniów"- poinformowała we wtorek Najwyższa Izba Kontroli. Izba zdecydowała o skierowaniu 16 zawiadomień do prokuratury. - To "śmieszne" i "typowo polityczne" zarzuty - ocenił były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Krzysztof Sobczak
10.12.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Dostęp do informacji niejawnych osób piastujących najwyższe stanowiska w państwie, m.in. prezesa NIK, wynika z mocy prawa, a nie uzyskanego poświadczenia bezpieczeństwa - podała w komunikacie Najwyższa Izba Kontroli.
Agnieszka Matłacz
10.12.2019
Administracja publiczna

Gminy wiejskie obawiają się mniejszego wsparcia z UE

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Gminy wiejskie nie będą miały z czego inwestować – przez rosnące koszty i coraz mniejsze dochody. W ramach pomocy zewnętrznej zamiast refundacji środków chciałyby otrzymywać pieniądze, zanim zainwestują. Szkopuł w tym, że obawy o mniejsze środki unijne, nabierają realnych kształtów
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Przed nami konieczność rozstrzygnięcia, jaką wykładnię przepisów stosować, żeby wprowadzić w gminach system bezpiecznie, płynnie i bez procesów sądowych z firmami wykonawczymi. Także, by przepisy miały pozytywny wpływ na gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Krzysztof Nowak z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.12.2019
Samorząd terytorialny Środowisko
Rada Ministrów na cotygodniowym posiedzeniu we wtorek 10 grudnia br. omówi projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także zajmie się nowelizacją rozporządzenia regulującego wynagrodzenia funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.12.2019
Administracja publiczna
Posiedzenia komisji rady gminy, powiatu i województwa nie są jawne tak jak obrady sesji. Są dostępne, o ile stanowi tak prawo lub gdy postanowi tak komisja. Tymczasem obowiązek rejestracji obrad organów pomocniczych rad umożliwiłby szerszy dostęp obywateli do informacji związanych z działalnością rad. Z drugiej strony to duże dodatkowe koszty dla samorządów.
Katarzyna Kubicka-Żach
09.12.2019
Samorząd terytorialny
Dziennikarz Szymon Hołownia po raz pierwszy publicznie powiedział, że chce kandydować w przyszłorocznych wyborach na prezydenta RP. Kadencja Andrzeja Dudy kończy się w 2020 roku, termin wyborów prezydenckich zostanie ogłoszony na początku roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.12.2019
Wybory
Najbogatszą gminą jest Kleszczów, gdzie wskaźnik dochodów podatkowych na mieszkańca jest najwyższy w kraju. Wśród powiatów najwięcej dochodów na mieszkańca ma Warszawa, z województw – Mazowsze. Z corocznie prezentowanych zestawień Ministerstwa Finansów wynika, że Kleszczów od lat jest na czele.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.12.2019
Finanse publiczne Finanse samorządów
Projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma umożliwić dalsze dopłaty do ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zachowanie obecnie obowiązujących przepisów mogłoby oznaczać znaczący wzrost wydatków dla dużej grupy pasażerów lub nawet likwidację kolejnych linii autobusowych.
Katarzyna Kubicka-Żach
07.12.2019
Samorząd terytorialny
Brudny, pijany lub śmierdzący współpasażer może poważnie utrudnić życie osobom podróżującym komunikacją zbiorową. Absolutnie nie oznacza to, że mogą oni samodzielnie interweniować i wyrzucić taką osobę z autobusu lub tramwaju. Nadgorliwy pasażer naraża się na odpowiedzialność karną.
Monika Sewastianowicz
07.12.2019
Prawo cywilne
Według ekspertów poza obszarami miejskimi gminy powinny pełnić rolę uzupełniającą w organizowaniu publicznego transportu zbiorowego. Są jednak wątpliwości, czy główną rolę powinny grać województwa, powiaty czy zrzeszenia powiatów obejmujące obszary subregionów. Różnice zdań dotyczą też zgody co do tego, czy województwa powinny zająć się wyłącznie przewozami kolejowymi, czy pełnić także aktywną rolę w transporcie drogowym.
Adrian Misiejko
06.12.2019
Samorząd terytorialny
Wciąż są wątpliwości wokół płatnego parkowania w soboty. Wojewoda świętokrzyski uznał, że starachowiccy radni nie mieli kompetencji do ustalenia opłaty za parkowanie w sobotę, bo nie jest ona dniem roboczym. Według ekspertów samorząd może jednak ustalić opłaty za sobotę czy nawet niedzielę, jeśli nie użyje sformułowania, że to dni robocze.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.12.2019
Samorząd terytorialny

Kary za niezarejestrowanie auta uderzą nie tylko w firmy

Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Każdy, kto sprowadzi w grudniu samochód z któregoś z państw Unii Europejskiej i nie zarejestruje go w ciągu 30 dni, może dostać karę do 1000 złotych. Dotyczy to też sprzedawców samochodów, ale to nie jedyny ich problem. Od dnia rejestracji muszą płacić ubezpieczenie i VAT. Dla ciężarówek to koszty idące w dziesiątki tysięcy złotych.
Jolanta Ojczyk
06.12.2019
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Jeśli strona zarzuca, że koło łowieckie jest bezczynne przy rozpoznawaniu sprawy o szacowanie szkód w uprawach i plonach rolnych przez zwierzęta łowne, to nie może wnieść skutecznej skargi do sądu administracyjnego. Tego rodzaju sprawa powinna być traktowana jako sprawa cywilna - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Aleksandra Partyk
05.12.2019
Samorząd terytorialny
Minister klimatu uważa, że wskazanie w ustawie, jakich poziomów hałasu nie powinno się przekraczać, jest niebezpieczne, bo trudno byłoby ustalać, czy doszło do przekroczenia norm. Należy stworzyć generalną i jednocześnie stosunkowo łatwą do wyegzekwowania regułę zakazującą emisji uciążliwego hałasu.
Katarzyna Kubicka-Żach
05.12.2019
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej mianowali w czwartek dr. Wojciecha Wiewiórowskiego Europejskim Inspektorem Ochrony Danych (EIOD). W zeszłym tygodniu został on wybrany na to stanowisko przez europosłów. Jego kadencja potrwa pięć lat.
Krzysztof Sobczak
05.12.2019
RODO Prawo unijne
Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiada wprowadzenie rozwiązania motywującego, które ma umożliwić przyznawanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Pierwszy dodatek miałby być przewidzianym po 25 latach służby, drugi po 28,5.
Patrycja Rojek-Socha
04.12.2019
Policja Prawo pracy
Wyborca z powodu wady wzroku uczynił znak „x” w niewłaściwym miejscu i dokonał poprawek na karcie do głosowania. Złożył on protest wyborczy, w którym domagał się uznania jego głosu na tego kandydata, na którego chciał on zagłosować. Jego protest należało jednak pozostawić bez rozpoznania z przyczyn formalnych – orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
04.12.2019
Wybory
Byłem gotów złożyć rezygnację, ale tego nie zrobię, ponieważ stałem się przedmiotem brutalnej gry politycznej – oświadczył w środę szef NIK Marian Banaś. Stwierdził, że będzie kontynuował misję "w poczuciu odpowiedzialności", ale jest gotów odpowiedzieć na każde pytanie śledczych, a jeśli zajdzie potrzeba zrzec się immunitetu.
Krzysztof Sobczak
04.12.2019
Administracja publiczna

Rząd na razie nie dzieli Mazowsza

Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Na dzisiejszym etapie nie ma tematu wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego, w tej sprawie nie jest obecnie przygotowywana żadna ustawa - twierdzi nowy wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Nie zadeklarował jednak rezygnacji partii rządzącej z tej idei. - To jest w fazie pomysłu - stwierdził.
Krzysztof Sobczak
04.12.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna
Przedsiębiorca, który organizował imprezy z wykorzystaniem samochodzików dla dzieci z napędem elektrycznym, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy na zasadzie ryzyka. Zapłaci więc gminie odszkodowanie za rozlany płyn akumulatorowy, który zniszczył parkiet w sali widowiskowej – stwierdził Sąd Okręgowy w Bydgoszczy.
Robert Horbaczewski
04.12.2019
Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Rządowy program ma doprowadzić kolej do małych miejscowości

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Przyczynienie się do likwidowania wykluczeń komunikacyjnych dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej - to cel przyjętego we wtorek przez rząd Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku. 
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo
Kancelaria Sejmu skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o uchylenie postanowienia nakazującego jej przedstawienie zgłoszeń oraz list osób popierających kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Podstawą żądania ma być ewentualna odpowiedzialność administracyjna i cywilnoprawna z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych obywateli.
Krzysztof Sobczak
03.12.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO