Generalną zasadą obowiązującą przy zgłaszaniu projektów budowlanych do dofinansowania w ramach...
Przemysław Krzykowski
29.03.2011
Samorząd terytorialny
PAP, stan z dnia 29 marca 2011 r.
Anna Dudrewicz
28.03.2011
Gazeta Prawna, 28 marca 2011 r.
Anna Dudrewicz
28.03.2011
Rzeczpospolita, 28 marca 2011 r.
Anna Dudrewicz
28.03.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 28 marca 2011 r
28.03.2011
W jaki sposób samorządowa jednostka budżetowa powinna zaksięgować otrzymany od jednostki nadrzędnej...
Bartosz Spychalski
28.03.2011
Samorząd terytorialny
Czy organ może zobowiązać do nasadzenia drzew w wieku powyżej 10 lat?
Alicja Brzezińska
28.03.2011
Samorząd terytorialny
Czy osoby objęte tzw. ustawą kominową, ktre otrzymują wynagrodzenie poniżej obowiązującej ich...
Radosław Skwarło
28.03.2011
Samorząd terytorialny
Wobec braku wyraźnego upoważnienia ustawowego ustalenia, kto poniesie koszty sporządzenia podziału...
Anna Dudrewicz
28.03.2011
Samorząd terytorialny
Gdański sąd zajmie się sprawą nielegalnej agitacji wyborczej, jakiej mogło się dopuścić pięciu...
28.03.2011
Samorząd terytorialny
Uczeń szkoły podstawowej specjalnej nie realizuje obowiązku szkolnego, gdyż prawdopodobnie wyjechał...
Agata Piszko
25.03.2011
Samorząd terytorialny
Organ wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. Decyzja stała się ostateczna, ale po dwch miesiącach...
Łukasz Smaga
25.03.2011
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju spotkają się 7 kwietnia w...
25.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 25 marca 2011 r.
25.03.2011
Jeśli właściciel nieruchomości lub jej użytkownik wieczysty nie wyraża zgody na przeprowadzenie na...
Wiesław Śniecikowski
25.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 25 marca 2011 r.
25.03.2011
Gazeta Prawna, 25 marca 2011 r.
25.03.2011
Gazeta Prawna, 25 marca 2011 r.
25.03.2011
Gazeta Prawna, 25 marca 2011 r.
25.03.2011
W żaden sposb wygaśnięcie mandatu radnego wskutek naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu z...
Anna Dudrewicz
25.03.2011
Samorząd terytorialny
Na podpis Prezydenta RP czeka ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej...
Wojciech Kowalski
25.03.2011
Samorząd terytorialny
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina, iż zbliża się termin przedłożenia sprawozdania...
Patryk Ciurak
24.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 24 marca 2011 r....
24.03.2011
Czy w oświadczeniu majątkowym radny ma obowiązek wpisywać dochody wspłmałżonka, jeśli pomiędzy...
Radosław Skwarło
24.03.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 24 marca 2011 r.
24.03.2011
Nie jest zakazane zastosowanie dla linii rozgraniczających kilku oznaczeń. Brakuje przeciwwskazań...
24.03.2011
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 24 marca 2011 r.
24.03.2011
Gazeta Prawna,24 marca 2011 r.
24.03.2011
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zakresu...
Wojciech Kowalski
24.03.2011
Samorząd terytorialny
Jak ująć w księgach handlowych koszty poniesione na budowę ronda i kolektora deszczowego, ktre to...
Ewa Rodziewicz
24.03.2011
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski