Gazeta Prawna, 5 maja 2010 r.
05.05.2010
Transport drogowy takswką będzie mgł wykonywać każdy, kto spełni ustawowe warunki dostępu do...
Wojciech Kowalski
05.05.2010
Samorząd terytorialny
Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity ustawy o wyborze Prezydenta RP. Gminy muszą uwzględnić tę...
Bartosz Starczewski
05.05.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 5 maja 2010 r.
05.05.2010
Gazeta Prawna, 4 maja 2010 r.
04.05.2010
Kto ponosi odpowiedzialność, jeżeli osoba fizyczna usunęła drzewo z nieruchomości gminy bez jej...
Alicja Brzezińska
04.05.2010
Samorząd terytorialny
W wyniku poszerzenia obszaru tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, strefa obejmuje obecnie...
Wojciech Kowalski
04.05.2010
Samorząd terytorialny
Ustawa o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentw wprowadziła kilka praktycznych zmian...
Radosław Skwarło
04.05.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 4 maja 2010 r.
04.05.2010

Regulamin wynagradzania w muzeum

Samorząd terytorialny
Czy pracodawca ma obowiązek dostosować postanowienia obowiązującego w muzeum regulaminu...
Michał Culepa
04.05.2010
Samorząd terytorialny
Zniknie wymg posiadania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy w dniu wszczęcia postępowania...
Krzysztof Posański
30.04.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 30 kwietnia - 3 maja 2010 r.
30.04.2010
W celu zapewnienia prowadzenia swobodnej działalności gospodarczej spłki komunalne, zorganizowane w...
Paweł Galiński
30.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 30 kwietnia - 3 maja 2010 r.
30.04.2010
Czy gmina, jako organ właściwy do załatwienia sprawy, jak i inwestor ubiegający się o warunki...
Anna Kawecka
30.04.2010
Samorząd terytorialny
Roboty budowlane skarżącej polegające na wznoszeniu kurnika wymagały dokonania zgłoszenia stosownie...
30.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 30 kwietnia - 3 maja 2010 r.
30.04.2010
Czy organ prowadzący może zobowiązać do pokrywania części kosztw funkcjonowania zespołu z dochodw...
Agata Piszko
30.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 29 kwietnia 2010 r.
29.04.2010
Czy program usuwania azbestu jest obowiązujący, jeżeli gmina sporządziła go w 2007 r., ale nie...
Izabela Drelich
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Wjt, (burmistrz, prezydent miasta, dalej wjt) będąc organem wykonawczym gminy (art. 26 ust. 1...
Wiesław Śniecikowski
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Od 1 maja 2010 r. nie będzie przepisw regulujących zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka oraz...
Wojciech Kowalski
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Do kosztw ktrego miesiąca zaliczyć faktury w jednostce samorządu terytorialnego?
Ewa Ostapowicz
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Od 1 maja 2010 r. nie będzie przepisw regulujących zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka oraz...
Wojciech Kowalski
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 29 kwietnia 2010 r.
29.04.2010
Przedyskutowanie aż 30 propozycji zmian w prawie to efekt pracy Komisji Wsplnej Rządu i Samorządu...
Karol Kozłowski
29.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy pracownik samorządowy zatrudniony na zastępstwo lub ponownie zatrudniony na umowę o pracę po 3...
Michał Culepa
28.04.2010
Samorząd terytorialny
Program Leader polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską strategii rozwoju...
Paweł Galiński
28.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 28 kwietnia 2010 r.
28.04.2010