Gazeta Prawna, 16 grudnia 2010 r.
16.12.2010
Przepis art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego nie kreuje odrębnego stosunku administracyjno-prawnego...
16.12.2010
Samorząd terytorialny
Czy każdy nowozatrudniony pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym podlega procedurze...
Michał Culepa
16.12.2010
Samorząd terytorialny
Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach administracji samorządowej wymaga transparentnych i...
Izabela Seredocha
15.12.2010
Samorząd terytorialny
Na jakie cele gmina jest zobowiązana przeznaczyć środki z tytułu opłaty produktowej?
Paweł Sosnowski
15.12.2010
Samorząd terytorialny
Warunek wydania decyzji o warunkach zabudowy, o ktrym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o...
15.12.2010
Samorząd terytorialny
Do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamwień publicznych (druk nr...
Anna Stańczuk
15.12.2010
Samorząd terytorialny
Warunek wydania decyzji o warunkach zabudowy, o ktrym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o...
15.12.2010
Samorząd terytorialny
Czy dyrektorzy szkł swoim zarządzeniem mogą zwiększyć odpłatność za posiłki, czy musi być podjęta...
Agata Piszko
15.12.2010
Samorząd terytorialny
Zarządca nieruchomości wyrażając zgodę na inwestycję, jaka w ramach zapewnionego dostępu do...
Wojciech Kowalski
15.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 15 grudnia 2010 r.
15.12.2010
www.wnp.pl, 15 grudnia 2010 r.
15.12.2010
Rzeczpospolita, 15 grudnia 2010 r.
15.12.2010
Rozszerzono katalog obiektw i robt budowlanych, w ktrych wojewoda jest organem administracji...
Patryk Ciurak
15.12.2010
Samorząd terytorialny
Warunek wydania decyzji o warunkach zabudowy, o ktrym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawyo...
Anna Dudrewicz
15.12.2010
Samorząd terytorialny
Ocena zarzutu przekroczenia rozsądnego terminu do rozpatrzenia sprawy nie może nie uwzględniać...
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 14 grudnia 2010 r.
14.12.2010
Czy pracownikom likwidowanego zakładu budżetowego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za...
Paweł Ziółkowski
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Komisja Ustawodawcza Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy...
Ireneusz Krześnicki
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Wprowadzenie nowej instytucji prawa zabudowy, ktre w dalszej perspektywie czasowej mogłoby zastąpić...
Wojciech Kowalski
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Jak długo są ważne wyniki pomiaru hałasu?
Marek Wojciech Gall
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabr w trybie konkursowym wnioskw o dofinansowanie z Funduszu...
Wojciech Kowalski
14.12.2010
Samorząd terytorialny
W części gmin i miast rozpoczął się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy będą zbierać dane w...
Patryk Ciurak
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Ocena zarzutu przekroczenia rozsądnego terminu do rozpatrzenia sprawy nie może nie uwzględniać...
Anna Dudrewicz
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 14 grudnia 2010 r.
14.12.2010
Dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest opatrzenie go...
13.12.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,13 grudnia 2010 r.
13.12.2010
Kto ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej dyrektora szkoły?
Michał Culepa
13.12.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 13 grudnia 2010 r.
13.12.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski