Czy definicja doby pracowniczej zawarta w kodeksie pracy odnosi się do pracownikw samorządowych?
Magdalena Oleksyn
20.11.2008
W Republice Irlandii kontrolę nad działalnością administracji samorządowej sprawuje Urząd Audytu...
20.11.2008
15 listopada 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji...
Krzysztof Posański
19.11.2008
Czy może być zatrudniona w jednostce samorządowej na stanowisku referenta ds. płac crka głwnej...
Michał Culepa
19.11.2008
W jakiej wysokości przysługuje pracownikowi samorządowemu jednorazowa odprawa w związku z...
Michał Culepa
18.11.2008
Interpretacja podatkowa musi być doręczona podatnikowi w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku....
Bartosz Starczewski
18.11.2008
Czy kierownik zakładu budżetowego jednostki samorządowej może utworzyć fundusz nagrd?
14.11.2008
Obowiązek meldunkowy ma zostać zastąpionyzgłoszeniem miejsca zamieszkania, a procedura z tym...
Krzysztof Posański
07.11.2008
Czy budynek socjalny (mieszkania socjalne) może być traktowany jako inwestycja celu publicznego?
06.11.2008
Zasadą jest, że organ, ktry w trybie art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego wydawał...
05.11.2008
29 października 2008 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego...
Bartosz Starczewski
05.11.2008
Czy spłka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem gminy może uczestniczyć w przetargu...
04.11.2008
Kto może być inwestorem zastępczym dla jednostki samorządu terytorialnego?
Łukasz Smaga
03.11.2008
Na stronach internetowych Ministerstwa Finansw opublikowano 13 sierpnia 2008 roku kolejny projekt...
31.10.2008
Wdniu 28 października 2008 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 3 października o udostępnianiu...
Krzysztof Posański
31.10.2008
Wybitni eksperci, bogaty program i owocne dyskusje to tylko niektre z wyznacznikw konferencji pt....
29.10.2008
Zwrot sposb pobierania opłat (art. 13b ust. 4 pkt 3 u.d.p.) oznacza określony tryb postępowania...
20.01.2008
Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny numer...
01.06.0006
1    1647  1648  1649  1650  1651 
 • Aktualności

  • Samorządy: Tarcza 4 zakłada wsparcie lokalnych budżetów, ale za małe

   W roku 2020 oprócz zwykłych zwolnień podatkowych samorządy udzielają także ulg podmiotom dotkniętym przez ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z epidemią. Te ulgi powinny być zrekompensowane z budżetu państwa – uważają samorządowcy. Domagają się też zwolnienia z janosikowego za miesiące, w których wystąpił co najmniej 10-proc. ubytek w dochodach podatkowych.
  • Gminy szykują się na wybory, choć czasu mało i brakuje wytycznych

   Ciasny kalendarz wyborczy i krótkie terminy na wykonanie wielu czynności dadzą się we znaki gminom przy organizacji wyborów prezydenckich. Wątpliwości jest sporo - wciąż np. nie wiadomo, kto zapewni środki ochrony. A niedopełnienie nowych zadań, jak doręczenie pakietu do głosowania korespondencyjnego, może prowadzić do pozbawienia czynnego prawa wyborczego, co może być podstawą protestów i nawet unieważnienia wyborów.
  • Kalendarz wyborczy - znamy dokładne terminy na wykonanie czynności

   W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienie marszałek Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów prezydenta wraz z kalendarzem wyborczym. Znane są więc dokładnie terminy na wykonanie poszczególnych czynności wyborczych. Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie

  • Będzie łatwiej zapłacić za autostradę - Sejm znowelizował przepisy

   Sejm przyjął nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z nią pobór opłat będzie realizowany przy pomocy pozycjonowania satelitarnego, a nie – jak dotychczas – w oparciu o system radiowy, a do uiszczenia opłaty będzie można wykorzystać darmową aplikację mobilną.
  • Ustawa zmieniająca sposób obliczania PKB Warszawy skierowana do podpisu prezydenta

   Senat bez poprawek przyjął ustawę zmieniającą sposób obliczania PKB. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego będzie obliczał średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat odrębnie dla Warszawy, gmin podwarszawskich i reszty województwa.
  • Zmieniona trochę przez Senat nowa ustawa wyborcza weszła w życie

   Parlament zakończył we wtorek wieczorem prace nad ustawą wyborczą. Sejm przyjął część poprawek Senatu, między innymi tę, że to PKW, a nie minister zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne w związku z epidemią. Posłowie odrzucili zmianę o zbieraniu podpisów poparcia dla kandydatów przez ePUAP oraz 10-dniowy czas na ich zbieranie.
  Zobacz więcej
 • Opinie

  • Olgierd Geblewicz: Samorządom nie powinno odbierać się kompetencji

   Rząd i samorząd powinny w swoich działaniach być kompatybilne i działać na partnerskich zasadach. Samorządom nie powinno odbierać się kompetencji, ale wspierać je. Na poziomie województwa mamy i marszałka, i wojewodę. To dla mieszkańców bywa mylące. Może należałoby zastanowić się, czy obecny stan prawny powinien w tym zakresie być docelowy?
  • Terminy administracyjne już biegną

   Niedawna nowelizacja ustawy odwiesza bieg administracyjnych terminów materialnych i procesowych. Organy administracji publicznej nie mogą już zaprzestać wykonywania czynności w postępowaniach administracyjnych bez narażenia się na zarzut bezczynności lub przewlekłości.
  • Krzysztof Iwaniuk: Państwo można jeszcze bardziej decentralizować

   Zrównoważony rozwój jest ciągle fikcją. Potrzeba nam więcej solidarności dla bardziej równomiernego rozwoju kraju. Na polskiej wsi brakuje jeszcze sporo infrastruktury komunalnej i potrzeba jeszcze kilkudziesięciu lat na analogicznym poziomie inwestowania, by osiągnąć standardy na miarę XXI wieku – uważa Krzysztof Iwaniuk, szef Związku Gmin Wiejskich RP.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia

  • RIO: Pomoc dla przedsiębiorcy w związku z COVID-19 bez wniosku i limitu

   Rada gminy, podejmując uchwałę o zwolnieniu grup przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w związku z konsekwencjami COVID-19, nie może uzależniać pomocy od złożenia wniosku przez podatnika. Nie może też limitować wielkości środków przeznaczonych na udzielnie pomocy – przypomina RIO w Rzeszowie.
  • NSA: Obwód głosowania w hospicjum nie podlega zaskarżeniu

   Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące skargi na postanowienie komisarza wyborczego o utworzeniu odrębnego obwodu głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego - nie przysługuje skarga. Nawet jeśli utworzenie obwodu zagraża życiu pacjentów hospicjum i szpitala - orzekł NSA.
  • SN odrzuca skargę na uchwałę PKW, której nie ma w Dzienniku Ustaw

   Protest wyborczy na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia niemożności głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP jest niedopuszczalny - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN. Podstawą odrzucenia nie był brak publikacji tej uchwały w Dzienniku Ustaw, lecz brak terminów na wnoszenie skarg.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi

  • Samorządowiec nie może złożyć oświadczenia majątkowego elektronicznie

   Prawo przewiduje tradycyjną formę złożenia oświadczeń o stanie majątkowym. Forma elektroniczna może być stosowana w tych sprawach, dla których wprost została przewidziana. Przepisów nie można interpretować rozszerzająco – odpowiada ekspert na pytanie czytelnika.
  • Posiedzenie komisji przetargowej w czasie epidemii koronawirusa może odbyć się online

   O organizacji i trybie pracy komisji przetargowej decyduje kierownik zamawiającego, może on, na czas epidemii koronawirusa, wprowadzić możliwość odbywania posiedzeń tego zespołu w formie zdalnej - wyjaśnia Mariusz Wolski z LEX Zamówienia Publiczne.
  • Wójt nie może zakazać podlewania ogródka

   Nie ma podstaw prawnych do wydawania przez wójta zarządzeń ograniczających dostawy wody oraz ustanawiających zakaz podlewania ogródka - odpowiada ekspert na pytanie czytelnika. To rada gminy właściwa jest do ustalenia ilości wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. Ograniczenie poboru wody w związku z suszą jest przedmiotem regulacji ustawowej, a prawodawca lokalny nie może w tym celu wykorzystać przepisów porządkowych.
  Zobacz więcej