Miasteczka ruchu drogowego pozwolą na podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach oraz promowanie bezpiecznych zachowań wśród uczestników ruchu drogowego. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży. Miasteczko ruchu drogowego uczy bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym, kształtuje nawyki prawidłowego poruszania się na drodze. Na terenie miasteczka ruchu drogowego będą przeprowadzane egzaminy na kartę rowerową i motorowerową dla młodzieży.

Projekt „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” realizowany jest od 3 lat w ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej”.

Budżet projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” wyniesie 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł będzie pochodzić ze środków unijnych, a 1,5 mln z budżetu państwa. Projekt jest finansowany po raz pierwszy z pieniędzy dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na podstawie:  www.mswia.gov.pl, stan z dnia 29 września 2010 r.