Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na konferencję "Skuteczny i efektywny samorząd terytorialny", która odbędzie się w Warszawie w dniu 8 października 2010 r. (w godz. 10.00-16.00).
Konferencja kończy dwa projekty realizowane przez MSWiA w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL): "Akademia Liderów Samorządowych" oraz "CAF".

Celem konferencji jest nie tylko promocja działań MSWiA, zmierzających do poprawy obsługi klientów administracji samorządowej, lecz również stworzenie platformy dla dyskusji wokół tematów związanych z modernizacją zarządzania w administracji publicznej.
W trakcie konferencji planowane jest m.in. wręczenie dyplomów ukończenia projektu najlepszym spośród 240 uczestników I edycji Akademii Liderów Samorządowych przez ministra Jerzego Millera.

Materiały dotyczące konferencji dostępne są pod  tym adresem (klik) oraz pod numerem telefonu (0 22) 662-91-86.

Plik graficzny dotyczący tej informacji prasowej znajduje się na portalu Serwisu Informacji Zleconych.

Źródło informacji: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

(pap)