Gazeta Prawna, 2 września 2010 r.
02.09.2010

Dopłata krajowa już określona

Samorząd terytorialny
Znana jest już wysokość środkw finansowych w ramach dopłaty krajowej przeznaczonej na...
Patryk Ciurak
01.09.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota 34/2010
01.09.2010
Gazeta Prawna, 1 września 2010 r.
01.09.2010
Znowelizowana ustawa o drogach publicznych nakłada na zarządcw drg obowiązek lokalizacji kanału...
Patryk Ciurak
01.09.2010
Samorząd terytorialny
Czy okres zatrudnienia na część etatu wlicza się do pracowniczego stażu pracy, od ktrego zależą...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
01.09.2010
Samorząd terytorialny
Obecnie gminy właściwie są zwolnione z odpowiedzialności za dzieci umieszczone poza rodziną....
Wojciech Kowalski
01.09.2010
Samorząd terytorialny
Strona postępowania złożyła w organie nadzoru budowlanego wniosek o przesłanie kserokopii dokumentw...
Anna Kawecka
01.09.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 1września 2010 r.
01.09.2010
Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji zajęło stanowisko w kwestii upływu terminu do...
Bartosz Starczewski
31.08.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 31 sierpnia 2010 r.
31.08.2010
Nie każda inwestycja z zakresu energetyki jest celem publicznym. Od zakwalifikowania inwestycji...
Bartosz Starczewski
31.08.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 31 sierpnia 2010 r.
31.08.2010
Rzeczpospolita, 31 sierpnia 2010 r.
31.08.2010
Czy gmina, jako poprzedni właściciel nieruchomości ma obowiązek uzupełnić braki w dokumentacji...
Jakub Mazurkiewicz
31.08.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 31 sierpnia 2010 r.
31.08.2010
Nie każda inwestycja z zakresu energetyki jest celem publicznym. Od zakwalifikowania inwestycji...
Bartosz Starczewski
31.08.2010
Samorząd terytorialny
Na terenie posesji szkolnej została wybudowana nowa sala gimnastyczna. Inwestorem była gmina, ktra...
Alicja Brzezińska
31.08.2010
Samorząd terytorialny
Narodowe Centrum Kultury organizuje nowy Program Dom Kultury+. Do wspłpracy w ramach tego programu...
Wojciech Kowalski
31.08.2010
Samorząd terytorialny
Zmiany w prawie pozwalające na przyspieszenie ekologicznych inwestycji uchwalono z inicjatywy...
Patryk Ciurak
31.08.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 31 sierpnia 2010 r.
31.08.2010
Czy można zwrcić się z wnioskiem o wydłużenie terminu wycinki drzew zamieszczonego w zezwoleniu?
Alicja Brzezińska
30.08.2010
Samorząd terytorialny
W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowano projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat...
Wojciech Kowalski
30.08.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,30 sierpnia 2010 r.
30.08.2010
Gazeta Prawna, 30 sierpnia 2010 r.
30.08.2010
Gazeta Prawna, 30 sierpnia 2010 r.
30.08.2010
Gazeta Prawna, 30 sierpnia 2010 r.
30.08.2010
Opublikowano terminy sprawdzianu szstoklasistw oraz egzaminw w oświacie w 2011 r.
Patryk Ciurak
30.08.2010
Samorząd terytorialny