Czy kierownikowi gminnego centrum kultury przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?
Michał Szalak
13.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy osobę zatrudnioną na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej,...
Michał Culepa
13.04.2010
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny numer...
13.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy zgodnie z ustawą Prawo zamwień publicznych kryterium wyboru inwestora zastępczego może być...
Paulina Soszyńska-Purtak
12.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2010 r.
12.04.2010
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 4/2010.
Dorota Fleszer
12.04.2010
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne numer 4/2010.
12.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2010 r.
12.04.2010
Marszałek Sejmu, ktry wykonuje obowiązki Prezydenta RP, zarządził wprowadzenie żałoby narodowej na...
Bartosz Starczewski
12.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2010 r.
12.04.2010
Czy organ prowadzący szkołę może zabrać część pieniędzy w przyznanym szkole na początku roku planie...
Agnieszka Kosiarz
12.04.2010
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE NR 4/2010.
Milan Ušák
11.04.2010
Samorząd terytorialny
Przedstawiamy laureatw konkursu Serwisu Samorządowego Wolters Kluwer Polska.
10.04.2010
Samorząd terytorialny

Katastrofa w Smoleńsku

Samorząd terytorialny
W sobotę 10 kwietnia rano na lotnisku w Smoleńsku doszło do katastrofy polskiego samolotu...
10.04.2010
Samorząd terytorialny
Teatr Kameralny w Bydgoszczy został skreślony z prowadzonego przez ministra wykazu obiektw, w...
Bartosz Starczewski
09.04.2010
Samorząd terytorialny
Właścicielowi lokalu objętego wyrokiem eksmisyjnym, w ktrym byłemu lokatorowi sąd przyznał prawo do...
Wojciech Kowalski
09.04.2010
Samorząd terytorialny
Wspłczesne procesy rozwojowe w obszarze demokracji implikują zapotrzebowanie na sprawnie...
Izabela Seredocha
09.04.2010
Samorząd terytorialny
Wsplnota, numer 14/968 z 3 kwietnia 2010 r.
09.04.2010
Czy budowa hali sportowej przy istniejącej szkole spełnia przesłanki urban development projects, w...
Artur Kawicki
09.04.2010
Samorząd terytorialny
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2010 r., sygn. akt P 1/08
09.04.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 9 kwietnia 2010 r.
09.04.2010
Wsplnota, numer 14/968 z 3 kwietnia 2010 r.
09.04.2010
Jak należy ująć zakup paliwa przez gminę dla Placwki Straży Granicznej w klasyfikacji budżetowej...
Dorota Skrzypska
09.04.2010
Samorząd terytorialny
Właścicielowi lokalu objętego wyrokiem eksmisyjnym, w ktrym byłemu lokatorowi sąd przyznał prawo do...
Wojciech Kowalski
09.04.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 8 kwietnia 2010 r.
08.04.2010
Rzeczpospolita, 8 kwietnia 2010 r.
08.04.2010
Nadrzędny interes publiczny w postaci troski o ochronę środowiska naturalnego, zdrowia publicznego...
Wojciech Kowalski
08.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy dodatek specjalny wypłacany pracownikowi samorządowemu ze środkw Unii Europejskiej, należy...
Michał Culepa
08.04.2010
Samorząd terytorialny
Jak należy traktować maszty antenowe instalowane na dachu?
Michał Behnke
08.04.2010
Samorząd terytorialny