www.wnp.pl, 15 grudnia 2010 r.
15.12.2010
Zarządca nieruchomości wyrażając zgodę na inwestycję, jaka w ramach zapewnionego dostępu do...
Wojciech Kowalski
15.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 15 grudnia 2010 r.
15.12.2010
Wprowadzenie nowej instytucji prawa zabudowy, ktre w dalszej perspektywie czasowej mogłoby zastąpić...
Wojciech Kowalski
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Ocena zarzutu przekroczenia rozsądnego terminu do rozpatrzenia sprawy nie może nie uwzględniać...
Anna Dudrewicz
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Ocena zarzutu przekroczenia rozsądnego terminu do rozpatrzenia sprawy nie może nie uwzględniać...
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 14 grudnia 2010 r.
14.12.2010
Czy pracownikom likwidowanego zakładu budżetowego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne za...
Paweł Ziółkowski
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Komisja Ustawodawcza Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała projekt ustawy o zmianie ustawy...
Ireneusz Krześnicki
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Jak długo są ważne wyniki pomiaru hałasu?
Marek Wojciech Gall
14.12.2010
Samorząd terytorialny
W części gmin i miast rozpoczął się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy będą zbierać dane w...
Patryk Ciurak
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabr w trybie konkursowym wnioskw o dofinansowanie z Funduszu...
Wojciech Kowalski
14.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 14 grudnia 2010 r.
14.12.2010
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE NR 12/2010.
13.12.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 13 grudnia 2010 r.
13.12.2010
Dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest opatrzenie go...
13.12.2010
Samorząd terytorialny

Nowe nazwy, nowe wydatki

Samorząd terytorialny
W blisko stu gminach zostaną zmienione nazwy miejscowości. Koszta tej operacji obciążą przede...
Patryk Ciurak
13.12.2010
Samorząd terytorialny
Czy niepubliczne punkty przedszkolne mogą pobierać opłaty za uczęszczanie dziecka do punktu?
Bożena Barszczewska
13.12.2010
Samorząd terytorialny
Wjt, jako organ podatkowy nie ma możliwości zaskarżenia niekorzystnej dla gminy decyzji...
Michał Malinowski
13.12.2010
Samorząd terytorialny
Kto ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej dyrektora szkoły?
Michał Culepa
13.12.2010
Samorząd terytorialny
Dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest opatrzenie go...
Anna Dudrewicz
13.12.2010
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE NR 12/2010.
13.12.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 13 grudnia 2010 r.
13.12.2010
Doprecyzowanie regulacji dotyczącej zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wspłpracy...
Wojciech Kowalski
13.12.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,13 grudnia 2010 r.
13.12.2010
Polska Agencja Prasowa, 13 grudnia 2010 r....
13.12.2010
Czy teren gminny, na ktrym funkcjonuje remiza strażacka, można uznać za teren publiczny?
Magdalena Spiżewska
10.12.2010
Samorząd terytorialny
Kiedy można zastosować porozumienie zmieniające?
Kamil Szymański
10.12.2010
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski