Wyrok Wojewdzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2010 r., sygn. II SA/Bk...
23.04.2010
Samorząd terytorialny
Marszałek Sejmu wyznaczył termin przedterminowych wyborw prezydenckich oraz wyborw uzupełniających...
Bartosz Starczewski
23.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy przy sprzedaży nieruchomości będącej własnością miasta, należy naliczyć podatek VAT?
Adam Bartosiewicz
23.04.2010
Samorząd terytorialny
Wjt nie może ustalić w decyzji o warunkach zabudowy wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu...
Bartosz Starczewski
23.04.2010
Samorząd terytorialny
W jakiej wysokości, będąc zakładem budżetowym, powinniśmy wypłacić pracownikowi jednorazową odprawę...
Dorota Dzienisiuk
22.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 22 kwietnia 2010 r.
22.04.2010
Rzeczpospolita, 22 kwietnia 2010 r.
22.04.2010

Cena to nie wszystko

Samorząd terytorialny
Stosowanie w przetargach tylko jednego kryterium oceny ofert, jakim jest cena, staje się coraz...
Anna Stańczuk
22.04.2010
Samorząd terytorialny
Autor przedstawia własną propozycję rozwiązania kwestii określenia daty wejścia w życie uchwał rad...
Ireneusz Krześnicki
22.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy jeżeli odstępstwo od przepisw techniczno budowlanych zostanie udzielone gminie, będzie mogło...
Łukasz Smaga
22.04.2010
Samorząd terytorialny
Kompetencje w zakresie ogłaszania, przeprowadzania i nadzorowania konkursw na dyrektorw publicznych...
Wojciech Kowalski
21.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 kwietnia 2010 r.
21.04.2010
Gazeta Prawna, 21 kwietnia 2010 r.
21.04.2010
Jednostka samorządu terytorialnego chce prowadzone przez siebie publiczne przedszkole włączyć do...
Agata Piszko
21.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 kwietnia 2010 r.
21.04.2010
Artykuł krytycznie ocenia praktykę organów nadzoru wstrzymujących publikację aktów prawnych...
Ireneusz Krześnicki
21.04.2010
Samorząd terytorialny
Kandydat na stanowisko dyrektora zostaje wyłoniony, jeżeli jeden z uczestnikw otrzyma bezwzględną...
Wojciech Kowalski
21.04.2010
Samorząd terytorialny

Kontrasygnata gminnego skarbnika

Samorząd terytorialny
Czy kontrasygnata skarbnika powinna być złożona przed podpisaniem umowy przez Burmistrza?
Andrzej J. Kozłowski
21.04.2010
Samorząd terytorialny
Jaki organ ma kompetencje do wprowadzenia zmian w statucie zakładu budżetowego?
Michał Culepa
20.04.2010
Samorząd terytorialny
Autor w bardzo krytyczny sposb przedstawia obowiązujące zasady i postępowanie związane z...
Ireneusz Krześnicki
20.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 20 kwietnia 2010 r.
20.04.2010

Zmiana umowy koncesyjnej

Samorząd terytorialny
W sytuacji, gdy postanowienia umowy koncesyjnej na usługi zostały zmienione w takim stopniu, iż są...
20.04.2010
Samorząd terytorialny
Czy organ może odroczyć na okres 3 lat termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew?
Alicja Brzezińska
20.04.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 20 kwietnia 2010 r.
20.04.2010
Gazeta Prawna, 20 kwietnia 2010 r.
20.04.2010
Organ samorządu jest zobowiązany do przekazania skargi do sądu administracyjnego w ściśle...
Bartosz Starczewski
19.04.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 19 kwietnia 2010 r.
19.04.2010
Gazeta Prawna, 19 kwietnia 2010 r.
19.04.2010
Gazeta Prawna, 19 kwietnia 2010 r.
19.04.2010
Czy mogę podpisać umowę zlecenia z kancelarią prawniczą na obsługę prawną naszej placwki i czy...
Magdalena Fota
19.04.2010
Samorząd terytorialny