Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 176, poz. 1190.

 

W tym samym Dzienniku Ustaw – Nr 176, poz. 1191 – zamieszczono również obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta .