Czas i pieniądze samorządu

Samorząd terytorialny
Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała zestawienie najważniejszych terminów związanych...
Patryk Ciurak
13.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy po uchyleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązują ustalenia...
Anna Kamińska
12.04.2011
Samorząd terytorialny
PAP, stan z dnia 12 kwietnia 2011 r.
12.04.2011
PAP, stan z dnia 12 kwietnia 2011 r.
12.04.2011
Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
12.04.2011
Gazeta Prawna, 12 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
12.04.2011
www.wnp.pl,12 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
12.04.2011
MEN przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących...
Wojciech Kowalski
12.04.2011
Samorząd terytorialny
Przepis art. 101 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym daje podstawę do reprezentowania mieszkańców...
Anna Dudrewicz
12.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy do robót budowlanych lub innych prac zlecanych przez gminę mają zastosowanie przepisy ustawy o...
Radosław Skwarło
12.04.2011
Finanse samorządów
8 kwietnia, w Bieruniu (woj. śląskie) odbyła się konferencja dotycząca Programu ochrony przed...
Anna Dudrewicz
12.04.2011
Samorząd terytorialny
Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju spotkali się 7 kwietnia w...
Anna Kołodziejczyk
12.04.2011
Samorząd terytorialny
Jedynie zmiany w planach finansowych, które skutkują zmianami w budżecie powinny być przedstawiane...
Patryk Ciurak
12.04.2011
Samorząd terytorialny
Gmina chce zwracać koszty dojazdu do szkoły uczniom spoza obwodu, ponieważ uczęszczają do placówki...
Bożena Barszczewska
11.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy uchwała ogólnego zebrania załogi przedsiębiorstwa państwowego jest ważna z mocy prawa w spółce...
Michał Culepa
11.04.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,11 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
11.04.2011
Gazeta Prawna,11 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
11.04.2011
Gazeta Prawna,11 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
11.04.2011
Aby usprawnić pracę organów usunięto klauzulę zastrzeżone z wzorów kwestionariusza wywiadu...
Patryk Ciurak
11.04.2011
Samorząd terytorialny
Uchwałę o utworzeniu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, która podejmowana jest przez radę gminy...
Anna Dudrewicz
11.04.2011
Samorząd terytorialny

NIK o remontach dróg

Samorząd terytorialny
Brak właściwego nadzoru przy budowie i odbiorze jest jedną z przyczyn złej jakości dróg...
Anna Dudrewicz
11.04.2011
Samorząd terytorialny
Uszczegółowienie przepisu dotyczącego określania granic obszaru, któremu został nadany status...
Wojciech Kowalski
11.04.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA FINANSE KOMUNALNE NR 4/2011
Henryk Palarz
11.04.2011
Finanse samorządów
Jednostki pomocnicze gmin nie posiadają zdolności sądowej, a zatem nie mają możliwości wnoszenia...
Bartosz Starczewski
11.04.2011
Samorząd terytorialny
PAP, stan z dnia 11 kwietnia 2011 r.
Próchnicka Izabela
11.04.2011
PAP, stan z dnia 11 kwietnia 2011 r.
Chrzanowska Renata
11.04.2011
PAP, stan z dnia 11 kwietnia 2011 r.
Joanna Wojciechowska
11.04.2011
Jakie kwalifikacje musi posiadać osoba aplikująca na stanowisko głównego księgowego w jednostce...
Ziółkowski Paweł
08.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy starostwo może żądać zapłaty za towar przed jego wydaniem?
Ewa Ostapowicz
08.04.2011
Samorząd terytorialny
PAP, stan z dnia 8 kwietnia 2011 r.
08.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski