Jednostki sektora publicznego będą musiały co roku zmniejszyć zużycie energii o 1% w stosunku do tej, którą wykorzystały w ubiegłym roku. Postęp w oszczędnościach potwierdzi audyt energetyczny.

Nowe rozwiązania dotyczące ustawy o efektywności energetycznej, przygotowane w Ministerstwie Gospodarki, zobowiązują jednostki sektora publicznego, a więc m.in. gminy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy państwowe szkoły wyższe oraz sądy do stosowania tzw. środków poprawy efektywności energetycznej. Chodzi o to, aby jednostki te nabywały i wynajmowały budynki, które charakteryzują się niskim zużyciem energii, oraz modernizowały własne nieruchomości. Dzięki temu każdego roku mają oszczędzać 1% zużycia energii finalnej. Do 2016 roku oszczędność ma wynieść nie mniej niż 9% krajowego zużycia energii w ciągu roku. Określono też zasady kontroli postępu w oszczędnościach jednostki sektora publicznego. Co najmniej raz na 10 lat będzie ona musiała sporządzać audyt energetyczny eksploatowanych obiektów budowlanych o powierzchni 250 mkw., których jest właścicielem lub zarządcą. Ustawa ma zmotywować także przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych do podjęcia działań inwestycyjnych mających zmniejszyć zużycie energii. Sprzedawca energii będzie wykonywał tzw. przedsięwzięcia efektywnościowe, prowadzące do zaoszczędzenia pewnej ilości energii. Projekty przewidujące najbardziej efektywne rozwiązania, tzn. dające największe oszczędności energii przy najniższych kosztach, otrzymają świadectwa efektywności energetycznej, o wartości przewidywanej oszczędności. W ten sposób najlepsze przedsięwzięcia otrzymają wsparcie.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 6 października 2010 r.