Jeśli stare rady gmin i miast nie podejmą uchwał w sprawie podatków lokalnych na 2011 rok, stawki pozostaną na tegorocznym poziomie.

Wybory samorządowe, które odbędą się 21 listopada, komplikują życie radnym. Nie wiedzą oni, czy uchwalać stawki podatków lokalnych na przyszły rok. Istnieją bowiem dwa możliwe rozwiązania. Oba korzystne dla podatników. Teoretycznie nowa rada może zmienić stawki na 2011 rok, ale zgodnie z prawem zmiana taka nie może działać na niekorzyść podatnika. W praktyce można więc przyjąć, że podatki lokalne pozostaną na starym poziomie. Nie wydaje się bowiem prawdopodobne, by nowe ekipy zdecydowały się na ich obniżenie. Eksperci podkreślają również, że stare rady gmin powinny pozostawić kwestię ustalania stawek następcom. Jeśli stare rady gmin i miast nie podejmą uchwał w tej sprawie, nowe prawdopodobnie nie zdążą wprowadzić zmian. To również oznacza, że nadal będą obowiązywać obecne stawki. Jak podkreślają eksperci uchwały w sprawie stawek podatków lokalnych muszą być podjęte na tyle wcześnie, by zostały ogłoszone przed rozpoczęciem roku budżetowego, i to z uwzględnieniem 14-dniowego okresu od uchwalenia do ogłoszenia w dzienniku urzędowym.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 6 października 2010 r.