Ranking Europejska Gmina – Europejskie Miasto wyróżnia samorządy, które mają największe sukcesy w przyciąganiu środków unijnych ze wszystkich kategorii programów wsparcia.

Podstawą rankingu, ogłoszonego przez Gazetę Prawną, są dane o podpisanych umowach o wsparcie gromadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ranking obejmuje dane o umowach zawartych do końca pierwszego kwartału 2010 roku. W rankingu wzięte zostały pod uwagę projekty unijnego budżetu z lat 2007 – 2013. Punktacja jest sumą trzech wskaźników: wartości podpisanych umów do liczby mieszkańców, wartości umów do liczby projektów oraz liczby projektów przypadających na 1 tys. mieszkańców. Udział wskaźników w ostatecznym wyniku wynosi 45, 45 i 10%. Punktacja wyraża aktualne procentowe różnice w poziomie absorpcji i nie może być przyrównywana do punktacji z trzech poprzednich edycji rankingu.


Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 6 października 2010 r.