Czy, w związku z wystąpieniem o nowe pozwolenie wodnoprawne, można stwierdzić wygaśnięcie...
Ewa Piętowska
07.04.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita,6 kwietnia 2011 r.
07.04.2011
Czy osoba prowadząca szkołę może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji?
Bożena Barszczewska
06.04.2011
Samorząd terytorialny
Który organ podatkowy jest właściwy do pobrania opłaty skarbowej: gmina, w której położony jest...
Anna Kawecka
06.04.2011
Samorząd terytorialny
Za miejsce zamieszkania dziecka określone w art. 90 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej należy...
Anna Dudrewicz
06.04.2011
Samorząd terytorialny
PAP, stan z dnia 6 kwietnia 2011 r.
06.04.2011
Gazeta Prawna,6 kwietnia 2011 r.
06.04.2011
Puls Biznesu, stan z dnia 6 kwietnia 2011 r.
06.04.2011
NIK sprawdziła realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Uwagi w Polskiej Agencji...
Anna Dudrewicz
06.04.2011
Samorząd terytorialny
Zachęcenie gmin do zapewniania repatriantom lokali mieszkalnych poprzez zmianę mechanizmu...
Wojciech Kowalski
06.04.2011
Samorząd terytorialny
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zgodne z Konstytucją RP jest cofnięcie zezwolenia na sprzedaż...
Wojciech Kowalski
06.04.2011
Samorząd terytorialny
Żłobek i klub dziecięcy są jednostkami organizacyjnymi. Niezbędnymi składnikami każdej jednostki...
Wiesław Śniecikowski
06.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy dyrektor jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego ma obowiązek zdać egzamin kończący...
Culepa Michał
05.04.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,5 kwietnia 2011 r.
05.04.2011
Odmowa wszczęcia postępowania nieważnościowego z przyczyn podmiotowych (braku interesu prawnego)...
Anna Dudrewicz
05.04.2011
Samorząd terytorialny
Powszechne przekonanie o obowiązku sprzedaży lokali komunalnych przez gminy, prowadzi...
Cezary Chabel
05.04.2011
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 4 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
04.04.2011
PAP, stan z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
04.04.2011
PAP, stan z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
04.04.2011
Gazeta Prawna,4kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
04.04.2011
Rzeczpospolita,4 kwietnia2011 r.
Anna Dudrewicz
04.04.2011
Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) opublikował odpowiedź na pytania dostawców darmowego...
Anna Dudrewicz
04.04.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 4 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
Wojciech Kowalski
04.04.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 4 kwietnia 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
Wojciech Kowalski
04.04.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 4 kwietnia wchodzi w życie ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3...
Wiesław Śniecikowski
04.04.2011
Samorząd terytorialny
PAP, stan z dnia 3 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
03.04.2011
PAP, stan z dnia 3 kwietnia 2011 r.
Anna Dudrewicz
03.04.2011
PAP, stan z dnia 31 marca 2011 r.
Anna Dudrewicz
03.04.2011
Rzeczpospolita, 29 marca 2011 r.
Anna Dudrewicz
03.04.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski