Jerzy Miller, szef MSWiA, przedłużył do końca marca 2011 roku dofinansowywanie wynajmu lokali zastępczych dla powodzian, którzy nie zdążyli odbudować lub wyremontować domów. Chodzi o pomoc w wysokości do tysiąca złotych miesięcznie.

Dofinansowywany będzie przede wszystkim wynajem lokali zastępczych. W uzasadnionych przypadkach pieniądze te będą mogły być przekazane także na wynajem kontenerów. Jednak w takich sytuacjach wojewodowie, we wniosku do MSWiA, powinni udowodnić, że mieszkającym w nich powodzianom proponowano lokale zastępcze, ale odmówili i podjęli świadomą decyzję o pozostaniu w kontenerach. MSWiA zaapelowało też do rodzin poszkodowanych przez tegoroczną powódź, by nie odrzucały propozycji przeniesienia się z kontenerów do lokali zastępczych.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 28 grudnia 2010 r.