W przyszłym roku będą pieniądze tylko na budowę 15 wielofunkcyjnych boisk sportowych w Małopolsce - ubolewa Dziennik Polski.

Do tej pory każdego roku w województwie małopolskim powstawało ok. 50 boisk. Inwestycje były finansowane w jednej trzeciej przez gminy lub powiaty, w jednej trzeciej przez budżet województwa i w jednej trzeciej przez budżet państwa.

Obecnie samorządy zgłosiły zamiar wybudowania 60-ciu ,,Orlików". Jednakże w projekcie przyszłorocznego budżetu województwa małopolskiego są zarezerwowane pieniądze tylko na 15 obiektów. Czyli zaledwie co czwarta gmina może liczyć na dofinansowanie.

A jeszcze przed świętami szef małopolskiej PO, poseł Ireneusz Raś zapowiadał nie tylko zabiegi o budowę 40 boisk w regionie, ale także większe dofinansowanie dla biedniejszych samorządów.

Gminy, w których dochód na mieszkańca nie przekracza 1 tys. zł, mogłyby liczyć na 47-procentowe dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa. Oznacza to, że same muszą pokryć jedynie 20 proc. kosztów budowy ,,Orlika", czyli na budowę boiska wydawałaby ok. 200 tys., zamiast 330 tys. zł.

Nie ma żadnej oficjalnej wytycznej w tej sprawie - podkreśla Jarosław Kostrzewa z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego.Potwierdza, że padały propozycje, by większe dofinansowanie dostawały gminy biedniejsze. Ale na razie przepisy w tej kwestii się nie zmieniły.
W 2008 r. na terenie Małopolski, w ramach rządowego programu ,,Moje boisko - Orlik 2012", powstały 44 kompleksy sportowe. Rok później wybudowano ich 45, zaś w 2010 r. powstało kolejnych 40 boisk - wylicza Dziennik Polski.

Na podstawie: Dziennik Polski

/kmad/