Nagroda przyznawana jest corocznie przez Komisję Środowiska, Rolnictwa oraz Spraw Lokalnych i...
22.06.2011
Samorząd terytorialny
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o nowych dowodach osobistych -...
PAP
22.06.2011
Samorząd terytorialny
Samorząd w Polsce ma się dobrze, choć jego bolączkami jest niska frekwencja wyborcza oraz zbyt mała...
Patryk Ciurak
22.06.2011
Samorząd terytorialny
Kogo w postępowaniu o wydanie pozwolenia na pobór wód podziemnych należy uznać za stronę...
Alicja Brzezińska
22.06.2011
Samorząd terytorialny

MEN wystawia sobie cenzurkę

Samorząd terytorialny
Minister Edukacji Katarzyna Hall podsumowała zmiany w oświacie, które wprowadzono w trakcie jej...
Patryk Ciurak
22.06.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 2 lipca 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...
Wojciech Kowalski
22.06.2011
Samorząd terytorialny
Skoro ustawodawca definiując w art. 1a pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pojęcie...
Anna Dudrewicz
22.06.2011
Samorząd terytorialny
W tym tygodniu weszły w życie przepisy, które ułatwią egzekwowanie świadczeń alimentacyjnych w...
PAP
22.06.2011
Samorząd terytorialny
W marcu 2011 r. Biuro Analiz Sejmowych przeprowadziło badanie ankietowe wśród miast na prawach...
Anna Dudrewicz
22.06.2011
Samorząd terytorialny
Powrót do rozmów o powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego zadeklarowali na spotkaniu z...
PAP
22.06.2011
Samorząd terytorialny
Od wielu lat gminy borykają się z określeniem własnej podmiotowości podatkowej w zakresie podatku...
Cezary Chabel
22.06.2011
Finanse samorządów
Pełniący od trzech tygodni obowiązki prezydenta Wałbrzycha Roman Szełemej ogłosił we wtorek, że...
Urszula Małecka
21.06.2011
Koszalin chce powiększyć o 23 hektary Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną (SSSE). We wtorek radni...
Wojciech Sibilski
21.06.2011
Nie doszło do ugody między prezydentem Kielc a Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach w kwestii...
Gołębiowska Agnieszka
21.06.2011
Minister edukacji Katarzyna Hall weźmie w środę udział w ogólnopolskim uroczystym zakończeniu roku...
PAP
21.06.2011
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski