W jakim dziale, rozdziale oraz paragrafie należy ująć pomoc finansową udzieloną przez radę gminę...
Edward Tomczyk
28.06.2010
Samorząd terytorialny
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego...
Anna Stańczuk
28.06.2010
Samorząd terytorialny
Samorzad.pap.pl, 28 czerwca 2010 r.
28.06.2010
W dniach 23-25 czerwca 2010 r. w Zakopanem odbyła się już 14 konferencja Miasta w Internecie. W...
Bartosz Starczewski
28.06.2010
Samorząd terytorialny
1 lipca 2010 r. wchodzi w życie przepis ustawy Prawo ochrony środowiska, ktry zobowiązuje zarządy...
Bartosz Starczewski
25.06.2010
Samorząd terytorialny
Czy załącznik graficzny do decyzji o warunkach zabudowy powinien być podpisany przez organ...
Tomasz Gawroński
25.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 25 czerwca 2010 r.
25.06.2010
Na usunięcie drzew lub krzeww wymagane jest zezwolenie. Usunięcie drzewa bez zezwolenia zagrożone...
Bartosz Starczewski
25.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 25 czerwca 2010 r.
25.06.2010
Rzeczpospolita, 25 czerwca 2010 r....
25.06.2010
Rzeczpospolita, 25 czerwca 2010 r....
25.06.2010
Czy dopuszczalne jest podwyższenie w 2010 r. wynagrodzenia pracownikom urzędu gminy?
Michał Culepa
25.06.2010
Samorząd terytorialny
Na usunięcie drzew lub krzeww wymagane jest zezwolenie. Usunięcie drzewa bez zezwolenia zagrożone...
Bartosz Starczewski
25.06.2010
Samorząd terytorialny
Upoważnieni przez wjtw (burmistrzw, prezydentw miast) przedstawiciele odpowiedzialni będą za...
Jolanta Mazur
24.06.2010
Samorząd terytorialny
Praktyka organw administracji powinna być jednolita w odniesieniu do wszystkich prac budowlanych,...
Krzysztof Gruszecki
24.06.2010
Samorząd terytorialny
Czy w celu utworzenia oddziału integracyjnego w przedszkolu rada miejska podejmuje uchwałę co do...
Bożena Barczewska
24.06.2010
Samorząd terytorialny

Opłata za wycinkę drzew

Samorząd terytorialny
Jak w praktyce wygląda wniesienie opłaty za wycinkę drzew, jeżeli opłaty te musi ponieść gmina?
Alicja Brzezińska
24.06.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 23 czerwca 2010 r.
24.06.2010
Gazeta Prawna z dnia 24 czerwca 2010 r....
24.06.2010
Rzeczpospolita, 23 czerwca 2010 r.
24.06.2010
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2010 r., II OSK 140/09
24.06.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Wyborcza, 24 czerwca 2010 r.
24.06.2010
Rzeczpospolita, 23 czerwca 2010 r....
24.06.2010
Konieczność ponownego określenia kategorii osb zobowiązanych do spełniania wojskowego obowiązku...
Wojciech Kowalski
23.06.2010
Samorząd terytorialny
W dobie kryzysu organy administracji podejmują działania mające na celu podwyższenie wpływw do...
Krzysztof Gruszecki
23.06.2010
Samorząd terytorialny
wp.pl, stan z dnia 23 czerwca 2010 r
23.06.2010
Jak zaklasyfikować dochd gminy z tytułu odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na...
Dorota Skrzypska
23.06.2010
Samorząd terytorialny