Gazeta Prawna, 27 grudnia 2010 r.
27.12.2010
Audycje poświęcone spisowi powszechnemu w 2011 r. będą rozpowszechniane w programach oglnopolskich...
Patryk Ciurak
27.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 27 grudnia 2010 r.
27.12.2010
Czynność wykluczenia wykonawcy z postępowania może nastąpić po uprzednim obligatoryjnym wezwaniu...
Anna Stańczuk
27.12.2010
Samorząd terytorialny
Żądanie wydania uwierzytelnionych odpisw operatw szacunkowych, mimo, że kwestia ta została...
Anna Dudrewicz
27.12.2010
Samorząd terytorialny
Pomimo mroźnej aury za oknem Redakcja Serwisu Samorządowego składa Czytelnikom gorące i serdeczne...
24.12.2010
Samorząd terytorialny
Legitymacja do wniesienia środka ochrony prawnej służy tylko takiemu podmiotowi, ktry wykaże...
Anna Stańczuk
23.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 23 grudnia 2010 r.
23.12.2010
Czy okres, za ktry pracownik otrzymał odszkodowanie z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy...
Michał Culepa
23.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 23 grudnia 2010 r.
23.12.2010
Czy realizując roboty finansowane ze środkw unijnych i środkw własnych spłdzielni mieszkaniowej,...
Paulina Soszyńska-Purtak
23.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 23 grudnia 2010 r.
23.12.2010

Udział w sesjach rady gminy

Samorząd terytorialny
Początek nowej kadencji władz samorządowych po przeprowadzonych w listopadzie wyborach wydaje się...
Wojciech Federczyk
23.12.2010
Samorząd terytorialny
Wodociągowcy z satysfakcją informują na stronach internetowych Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie...
Ireneusz Krześnicki
23.12.2010
Samorząd terytorialny
W dniu 26 listopada 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektrych ustaw związanych z realizacją...
Patryk Ciurak
23.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 22 grudnia 2010 r.
22.12.2010
Oparcie wniosku na art. 55 pkt 3 Prawa budowlanegonie zwalnia inwestora z dopełnienia wymogw, o...
Anna Dudrewicz
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Oparcie wniosku na art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U....
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Czy jest przepis, ktry dopuszcza utworzenie służby bhp w gminnej jednostce organizacyjnej, czy o...
Agata Piszko
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 22 grudnia 2010 r.
22.12.2010
System instytucjonalny organizujący fundusze europejskie w Polsce, jak już była o tym mowa, opiera...
Justyna Bukowska
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 22 grudnia 2010 r.
22.12.2010
Opublikowano rozporządzenie określające zasady wynagradzania za pracę przy spisie powszechnym w...
Patryk Ciurak
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Minister Infrastruktury zmienił wykaz Polskich Norm, ktre obowiązują przy ocenie spełniania warunkw...
Patryk Ciurak
22.12.2010
Samorząd terytorialny

Czas na dofinansowanie dróg

Samorząd terytorialny
Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury zamieszczono informację o rozpoczęciu naboru...
Patryk Ciurak
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Kto jest stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu?
Marek Wojciech Gall
22.12.2010
Samorząd terytorialny
Nie występuje w przepisach prawa - w stosunku do pozwolenia konserwatorskiego odpowiednik przepisu...
21.12.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 21 grudnia 2010 r.
21.12.2010
Nowa kadencja samorządw niedawno się rozpoczęła, ale radni muszą dochować staranności, żeby się dla...
Radosław Skwarło
21.12.2010
Samorząd terytorialny