Jednostki samorządu terytorialnego mogą dotować organizacje pożytku publicznego, ale refundowanie...
Patryk Ciurak
04.05.2011
Samorząd terytorialny

Ostrożnie z lodowiskiem

Samorząd terytorialny
Ministerstwo Sportu i Turystyki ostrzega przed szkoleniami dla gmin dotyczących budowy lodowisk w...
Patryk Ciurak
04.05.2011
Samorząd terytorialny
Przepisy art. 136 i art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami muszą być interpretowane i...
Anna Dudrewicz
04.05.2011
Samorząd terytorialny
Rada gminy przewidziała w budżecie zwiększenie środków na wynagrodzenia w urzędzie gminy z...
Radosław Skwarło
04.05.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie...
Wojciech Kowalski
04.05.2011
Samorząd terytorialny
Stołeczny skarbnik zainkasował w 2010 r. ponad 400 tys. zł. Prezydent stolicy - ,,tylko 261 tys.,...
PAP
02.05.2011
Rodzina, której dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 1053 zł, będzie zwolniona...
Anna Dudrewicz
02.05.2011
Rada Miejska Słupska przyjęła w sobotę wieczorem przez aklamację stanowisko poświęcone beatyfikacji...
PAP
02.05.2011
Gmina może dowolnie ustalić kwotę dofinansowania do pobytu dziecka w prywatnym żłobku lub klubie...
Anna Dudrewicz
02.05.2011
Poznawaniu nieznanych zakątków Białegostoku, jego historii, zabytków i osób z nim związanych mają...
02.05.2011
MSWiA przygotowało projekt stanowiska Rządu dotyczący senackiego projekt ustawy o zmianie ustawy o...
Wojciech Kowalski
02.05.2011
Samorząd terytorialny
Wykonawca sporządzając ofertę musi brać pod uwagę pełną treść specyfikacji istotnych warunków...
Anna Stańczuk
02.05.2011
Samorząd terytorialny
W taki sposób można ocenić założenia do projektu zmian przepisów normujących problematykę lokalową...
Wojciech Federczyk
02.05.2011
Samorząd terytorialny
Jak powinien postąpić starosta w sytuacji, gdy przez dwa miesiące nieuzupełniono wniosku o...
Alicja Brzezińska
02.05.2011
Samorząd terytorialny

Odchudzanie administracji

Samorząd terytorialny
Zapowiada się wielkie odchudzanie administracji rządowej w województwie. Zwolnieni pracownicy...
Patryk Ciurak
02.05.2011
Samorząd terytorialny
Czy zawarta umowa darowizny do majątku wspólnego upoważnia organ do podjęcia czynności związanej z...
Anna Kamińska
02.05.2011
Samorząd terytorialny
Na stronie skarżącej spoczywa obowiązek szczególnie wnikliwego uzasadnienia wniosku o wstrzymanie...
Patryk Ciurak
29.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy istnieje minimalna liczba uczniów, przy której organ prowadzący nie może zlikwidować szkoły a...
Bożena Barszczewska
29.04.2011
Samorząd terytorialny
Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Do naszych zadań należy między innymi wypłacanie świadczeń...
Dorota Skrzypska
29.04.2011
Samorząd terytorialny
Sejm przyjął w czwartek ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która ma zreformować...
PAP
29.04.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 28 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy umowy...
Wojciech Kowalski
29.04.2011
Samorząd terytorialny
Wzmocnienie możliwości podejmowania przez obywateli inicjatyw w sprawie zmian w podziale...
Wojciech Kowalski
29.04.2011
Samorząd terytorialny
Od początku kwietnia trwa Narodowy Spis Powszechny 2011. Nie musimy jednak czekać aż rachmistrz...
Karol Kozłowski
29.04.2011
Samorząd terytorialny
Po 12 latach starań Urząd Marszałkowski w Kielcach stał się właścicielem budynku, w którym...
Gołębiowska Agnieszka
29.04.2011
Jakie przepisy regulowały kwestie przejmowania dróg na rzecz gmin w 1988 r.?
Anna Kamińska
28.04.2011
Samorząd terytorialny
Od kiedy pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat?
Michał Culepa
28.04.2011
Samorząd terytorialny

Brak środków to brak umowy

Samorząd terytorialny
Budowa dróg leży w interesie publicznym. Jednak wobec ograniczenia środków na ten cel (w drodze...
Anna Stańczuk
28.04.2011
Samorząd terytorialny
Do Sejmu trafił senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania...
Wojciech Kowalski
28.04.2011
Samorząd terytorialny
Budząca kontrowersje ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych,...
Anna Stańczuk
28.04.2011
Samorząd terytorialny
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2010 roku ukształtował się na poziomie 111...
Wojciech Kowalski
28.04.2011
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski