Zachęcamy do zapoznania się z zawartością nowego numeru czasopisma Finanse Komunalne.
07.10.2010
Samorząd terytorialny
Wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy lub odmowa jest pozostawiona uznaniu rady...
Anna Dudrewicz
07.10.2010
Samorząd terytorialny
www.wnp.pl,7 października 2010 r.
07.10.2010
Gazeta Prawna, 7 października 2010 r.
07.10.2010
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 10/2010.
Samorząd Terytorialny
07.10.2010
Samorząd terytorialny
Czy organ, na etapie określenia obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko, ma...
07.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,7 października 2010 r.
07.10.2010
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 10/2010.
Samorząd Terytorialny
07.10.2010
Samorząd terytorialny
Jakie warunki muszą być spełnione aby można było otworzyć klasę integracyjną w publicznej szkole...
Teresa Serafin
06.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 6 października 2010 r.
06.10.2010
Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny numer...
06.10.2010
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia6 października 2010 r.
06.10.2010
Gazeta Prawna, 6 października 2010 r.
06.10.2010

Realizacja PPP bez niespodzianek

Samorząd terytorialny
Realizacja wsplnego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego niesie ze sobą wiele...
Anna Stańczuk
06.10.2010
Samorząd terytorialny
Przepisy dotyczące braku obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty, w przypadku tzw. obrotu...
Cezary Chabel
06.10.2010
Samorząd terytorialny
W wypadku nabycia służebności przesyłu przez zasiedzenie, właściciel nieruchomości obciążonej może...
Anna Dudrewicz
06.10.2010
Samorząd terytorialny
W jakim paragrafie ująć wydatki dokonane przez samorządowy zakład budżetowy?
06.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 6 października 2010 r.
06.10.2010
W roku szkolnym 2010/2011 zachęcamy nauczycieli do jak najbardziej indywidualnego podchodzenia do...
Patryk Ciurak
06.10.2010
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 6 października 2010 r.
06.10.2010
Uchwała w sprawie rocznego programu i zasad wspłpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz...
Anna Dudrewicz
05.10.2010
Samorząd terytorialny
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2009 r., LEX.O.0911/18/09.
05.10.2010
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia5 października 2010 r.
05.10.2010
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia5 października 2010 r.
05.10.2010
www.wnp.pl, 5 października 2010 r.
05.10.2010
W dniach 28 - 29 września 2010 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się konferencja Zamwienia...
Anna Stańczuk
05.10.2010
Samorząd terytorialny
Od 1 stycznia 2011 r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych.
Patryk Ciurak
05.10.2010
Samorząd terytorialny
Czy i w jaki sposb można zabezpieczyć wierzytelność gminy jeżeli tytuły wystawiono jedynie na...
Ewa Habryn
05.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna,5 października 2010 r.
05.10.2010