Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 19 stycznia 2011 r....
19.01.2011
Rzeczpospolita, 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011

NIK raportuje

Samorząd terytorialny
Dwa raporty Najwyższej Izby Kontroli o stanie drg w największych polskich miastach oraz o ogrdkach...
Patryk Ciurak
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy organizacja przez Urząd Miasta i Gminy koloni dla dzieci, w części pokrywanych przez rodzicw,...
Adam Bartosiewicz
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Uchwalona w dniu 24 września 2010 r. ustawa o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427)...
Dominika Tykwińska-Rutkowska
19.01.2011
Samorząd terytorialny
W dniu 13 stycznia 2011 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wydał obwieszczenie w sprawie...
Patryk Ciurak
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Zgodna z Konstytucją jest wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w zakresie, w...
Wojciech Kowalski
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Od 11 sierpnia 2008 r. przepis art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
Gazeta Prawna, 19 stycznia 2011 r.
19.01.2011
Czy można dokonać sprzedaży prawa własności gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, ktry jest...
Magdalena Niewińska-Struszyńska
19.01.2011
Samorząd terytorialny
Uchwała rady gminy wprowadzająca w drodze przepisu porządkowego zakaz wytwarzania i wprowadzania do...
Anna Dudrewicz
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 18 stycznia 2011 r.
18.01.2011
Jak prawidłowo wynagradzać osobę pracującą na zastępstwo?
Agnieszka Sieńko
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Dwie możliwości składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w przypadku formy pisemnej wniosku, w...
Wojciech Kowalski
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Zmiany w prawie pociągają za sobą zmiany w programie badań statystycznych, rwnież w badaniach,...
Patryk Ciurak
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 18 stycznia 2011 r.
18.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 18 stycznia 2011 r....
18.01.2011
Do czyich kompetencji należy przeniesienie gniazd ptasich z terenu parku miejskiego do okolicznych...
Alicja Brzezińska
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 18 stycznia 2011 r.
18.01.2011
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 18 stycznia 2011 r.
18.01.2011
Uchwała rady gminy wprowadzająca w drodze przepisu porządkowego zakaz wytwarzania i wprowadzania do...
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Administracja samorządowa od 1 stycznia br. a zespolona administracja rządowa w wojewdztwie od 2...
Ireneusz Krześnicki
18.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy można dokonać oceny pracy dyrektora szkoły, jeśli organ prowadzący mimo pisma upominającego nie...
Krzysztof Gawroński
17.01.2011
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 17 stycznia 2011 r.
17.01.2011
Trybunał Konstytucyjny [TK] wielokrotnie w swoim orzecznictwie odnosił się do kwestii wyłączenia...
Ireneusz Krześnicki
17.01.2011
Samorząd terytorialny
Dla wydania decyzji o warunkach zabudowy istotny jest fakt istnienia uzbrojenia terenu, a nie...
17.01.2011
Samorząd terytorialny
Czy ta uchwała rady powiatu jest ważna, skoro wjt gminy X nie wycofał w żaden sposb swojego...
Izabela Klisowska
17.01.2011
Samorząd terytorialny