Gazeta Prawna, 19 października 2010 r.
19.10.2010
W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego trwają aktualnie prace nad nową Koncepcją Przestrzennego...
Henryk Gawroński
19.10.2010
Samorząd terytorialny
Czy pracownik, ktry pracował na stanowisku referenta w PUP a następnie został zdegradowany do...
Michał Culepa
19.10.2010
Samorząd terytorialny
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła nowe zasady dotyczące przekazywania materiałw...
Patryk Ciurak
18.10.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 18 pażdziernika 2010 r.
18.10.2010
Gazeta Prawna, 18 października 2010 r.
18.10.2010
Wybory Samorządowe 2010 - Kalendarium.
18.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 18 października 2010 r.
18.10.2010
Czy można wydać pozwolenie na odzysk odpadw bez wskazania konkretnego miejsca odzysku i miejsca...
Anna Nieć
18.10.2010
Samorząd terytorialny
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 kwietnia 2010 r., P.II.0911/43/10.
18.10.2010
Samorząd terytorialny
Prawo do odstąpienia od przetargu musi wynikać bezpośrednio z przepisu prawa, art. 37 ust. 2 pkt 6...
Anna Dudrewicz
18.10.2010
Samorząd terytorialny
Przepisy zawarte w art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w...
Wojciech Kowalski
18.10.2010
Samorząd terytorialny
Czy dyrektor może upoważnić głwnego księgowego do podpisania sprawozdania finansowego w czasie...
Agata Piszko
18.10.2010
Samorząd terytorialny
W dokumentach Komisji Europejskiej i w opracowanych na ich podstawie strategicznych dokumentach...
Henryk Gawroński
18.10.2010
Samorząd terytorialny
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 maja 2009 r., R.0911/16/09.
18.10.2010
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 15 października 2010 r
15.10.2010
Gazeta Prawna, 15 października 2010 r.
15.10.2010
W myśl art. 11 ust. 3 prawa prasowego kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani umożliwić...
Anna Dudrewicz
15.10.2010
Samorząd terytorialny
Jak gmina powinna zaewidencjonować prawo wieczystego użytkowania?
Dorota Skrzypska
15.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 15 października 2010 r.
15.10.2010
ZOZy, ktre jednostki samorządu terytorialnego przekształciły w spłki przy wykorzystaniu rządowych...
Patryk Ciurak
15.10.2010
Samorząd terytorialny
Czy drogi serwisowe przy autostradach, drogach ekspresowych i drogach klasy GP należy zaliczyć do...
Łukasz Smaga
15.10.2010
Samorząd terytorialny
Polska Agencja Prasowa, stan z dnia 15 października 2010 r
15.10.2010
Minister Finansw poinformował jednostki samorządu terytorialnego o planowanych rocznych kwotach...
Wojciech Kowalski
15.10.2010
Samorząd terytorialny
Kolejną bardzo istotną z punktu widzenia procesowego kwestią jest brak w zakresie wejścia w życie...
Krzysztof Gruszecki
15.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 15 października 2010 r.
15.10.2010
Do I czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i...
Wojciech Kowalski
14.10.2010
Samorząd terytorialny
Rzeczpospolita, 14 pażdziernika 2010 r.
14.10.2010
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r., sygn. akt K 7/08 (Dz. U. Nr 215, poz....
14.10.2010
Samorząd terytorialny
Gazeta Prawna, 14 października 2010 r.
14.10.2010