Powołanie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i...
Anna Dudrewicz
21.04.2011
Samorząd terytorialny
19 kwietnia na konferencji w Jaśle, Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w MSWiA przedstawił projekt...
Anna Durewicz
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Dokonanie zmian w zakresie wymagań na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej...
Wojciech Kowalski
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Czy uprawniony do odszkodowania za przejście własności nieruchomości pod drogę publiczną wskutek...
Radosław Skwarło
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Kandydaci na dyrektorów nie będą już musieli wykazywać, iż nie toczy się przeciw nim postępowanie z...
Patryk Ciurak
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Zracjonalizowanie i zwiększenie efektywności zarówno dysponowania lokalami znajdującymi się w...
Wojciech Kowalski
21.04.2011
Samorząd terytorialny
Na lata 2007 2013 Bruksela przyznała polskim regionom 16,5 mld euro, czyli ok. 66 mld zł....
Anna Dudrewicz
20.04.2011
Informacje o punktach karnych trafią do Centralnej Ewidencji Kierowców od razu po ukaraniu...
Anna Dudrewicz
20.04.2011
Gminy same dogadują się z przychodniami i szpitalami w sprawie nowych filii placówek.
Anna Dudrewicz
20.04.2011
Kto będzie stroną postępowania jeśli zaznaczony teren przedsięwzięcia nie pokrywa się z obszarem,...
Ewa Florkiewicz
20.04.2011
Samorząd terytorialny
Na terenie siedliska rolniczego, w odległości 2 m od drogi gminnej, usytuowany jest opuszczony...
Dorota Dorska-Havaris
20.04.2011
Samorząd terytorialny
Art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie, w jakim nie różnicuje poziomu dochodu...
Wojciech Kowalski
20.04.2011
Samorząd terytorialny
1 kwietnia 2011 r. została podpisana umowa z konsorcjum firm Sygnity SA i Sputnik Software Sp. z...
Anna Dudrewicz
20.04.2011
Samorząd terytorialny
Z pewnymi wyjątkami, z dniem 3 maja 2011 r., wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o...
Wojciech Kowalski
20.04.2011
Samorząd terytorialny
Przepis art. 44 ust. 3 ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...
Anna Dudrewicz
20.04.2011
Samorząd terytorialny

Jak udostępnić budynek

Samorząd terytorialny
Na stronach Urzędu Komunikacji Elektronicznej opublikowano szablon umowy zawieranej między...
Patryk Ciurak
20.04.2011
Samorząd terytorialny

Ludzie skargi piszą

Samorząd terytorialny
Rok 2010 przyniósł ponad pięć tysięcy skarg złożonych do Najwyższej Izby Kontroli. Najwięcej z...
Patryk Ciurak
20.04.2011
Samorząd terytorialny
Urząd Zamówień Publicznych przeprowadza ankietę, która ma na celu zdiagnozowanie sytuacji polskich...
Anna Stańczuk
20.04.2011
Samorząd terytorialny
20. kwietnia 2011 r. o godz. 10 zapraszamy do debaty internetowej na stronie www.DyrektorSzkoly.pl...
20.04.2011
Samorząd terytorialny
Krakowski sąd uniewinnił we wtorek byłego posła PO i byłego wiceprezydenta Krakowa Tomasza...
Pasek Anna
20.04.2011
Prezydencki projekt ustawy zwiększającej wpływ obywateli na funkcjonowanie samorządów będzie...
Marzena Kozłowska
20.04.2011
Prokurator i jedna z kobiet pokrzywdzonych w tzw. seksaferze w ratuszu złożyli wnioski o wyłączenie...
Boguszewski Marcin
20.04.2011
W pierwszym kwartale miasta chętniej niż rok temu sięgały po pieniądze z rynku długu.
Anna Dudrewicz
19.04.2011
W 2010 r. przeznaczyły na jego wypłatę 250 mln zł. W tym roku tylko milion mniej. To oznacza, że...
Anna Dudrewicz
19.04.2011
Na terenach zagrożonych powodziami nie będzie można się budować. To wynik nowelizacji ustawy Prawo...
Anna Dudrewicz
19.04.2011
Jak od września 2011 r. dofinansować 5 - latka w przedszkolu niepublicznym?
Agata Piszko
19.04.2011
Samorząd terytorialny
Który organ jest właściwy w sprawie wydania decyzji o odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod...
Tomasz Gawroński
19.04.2011
Samorząd terytorialny

Jest jeszcze czas na Orliki 2012

Samorząd terytorialny
Rozpoczął się dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Moje Boisko...
Patryk Ciurak
19.04.2011
Samorząd terytorialny
Prezydent zakwestionował szereg przepisów prawa budowlanego zarzucają im m.in. naruszenie obowiązku...
Wojciech Kowalski
19.04.2011
Samorząd terytorialny
Nie można podzielić zarzutu, że brak podjęcia odrębnej uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności...
Anna Dudrewicz
19.04.2011
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski