Rozpoczęto konsultacje drugiego etapu Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Do 20 lipca...
Patryk Ciurak
16.06.2011
Samorząd terytorialny
13 czerwca 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyło się pierwsze posiedzenie...
Anna Dudrewicz
16.06.2011
Samorząd terytorialny
ARTYKUŁ POCHODZI Z MIESIĘCZNIKA SAMORZĄD TERYTORIALNY NR 6/2010.
Izabela Świderek
16.06.2011
Finanse samorządów
Mniejsza liczba szkół podstawowych na wsiach jest szansą poprawy ich oferty edukacyjnej - uznał...
PAP
16.06.2011
Samorząd terytorialny
Radni Lipna (woj. kujawsko-pomorskie) w środę niemal jednogłośnie odrzucili wniosek wojewody o...
Olgierd Żyromski
15.06.2011
40 gmin Lubelszczyzny otrzyma w tym roku po jednej tablicy interaktywnej przeznaczonej dla szkół...
Zbigniew Kopeć
15.06.2011
Zarząd Dzielnicy Śródmieście zdecydował w środę, że najemcy lokali usługowo-handlowych na parterach...
Nocuń Katarzyna
15.06.2011
Tworzenie silnych kontaktów i okazji do współpracy środowisk biznesu, nauki oraz samorządu - to...
Mateusz Babak
15.06.2011
Jurajskie gminy sprzeciwiają się powstaniu na ich terenie parku narodowego. Jedna z nich godzi się...
Krzysztof Konopka
15.06.2011
Samorząd terytorialny
Ograniczenie inwestycji samorządowych może mieć negatywne skutki dla tempa wzrostu polskiego PKB...
Musiał Marcin
15.06.2011
Samorząd terytorialny
W przyszłym roku kilka miast Śląska i Zagłębia skupionych w Górnośląskim Związki Metropolitalnym...
Błoński Marek
15.06.2011
Katowice znalazły się na ostatniej prostej w staraniach o tytul ESK 2016. W środę do miasta...
Piotrowiak Katarzyna
15.06.2011
Ustalone przez gminę opłaty za pobyt dziecka w żłobku muszą odpowiadać rozmiarom i zakresowi...
Patryk Ciurak
15.06.2011
Samorząd terytorialny
Czy wnioskodawca występujący o udzielenie czterech koncesji na eksploatację kopaliny powinien...
Janusz Jerzy
15.06.2011
Samorząd terytorialny
Rząd odrzuca postulaty gmin dotyczące finansowania oświetlenia dróg publicznych, a swobodny wybór...
Patryk Ciurak
15.06.2011
Samorząd terytorialny
Spór o własność nieruchomości, na której ma zostać posadowiona inwestycja nie stoi na przeszkodzie...
Anna Dudrewicz
15.06.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 14 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z...
Wojciech Kowalski
15.06.2011
Samorząd terytorialny
Zachęcamy do zapoznania się z treścią najnowszego numeru czasopisma Samorząd Terytorialny numer...
15.06.2011
Samorząd terytorialny
13 czerwca ruszyła kampania antyprzemytnicza organizowana przez Służbę Celną we wschodnich...
Anna Dudrewicz
15.06.2011
Samorząd terytorialny
Do końca czerwca zostanie udostępniona nowa wersja systemu BeSTi@, w której zostaną wprowadzone...
Patryk Ciurak
15.06.2011
Samorząd terytorialny
Jaka powinna być maksymalna odległość parkingów od osiedla mieszkaniowego przeznaczonych dla tego...
Jakub Mazurkiewicz
15.06.2011
Samorząd terytorialny
Przepisy u.p.z.p. nie stawiają szczegółowych wymogów co do zakresu informacji wójta (burmistrza,...
Bartosz Starczewski
15.06.2011
Samorząd terytorialny
Zarząd województwa podlaskiego podjął we wtorek decyzję o wystąpieniu z pozwem do sądu przeciwko...
Fiłończuk Robert
14.06.2011
W spór prawny, który prawdopodobnie zakończy się w sądzie, weszły władze Białegostoku i...
Fiłończuk Robert
14.06.2011
Samorządowcy z terenów obejmujących obszary Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE)...
Doczekalski Piotr
14.06.2011
Kto jest zobowiązany do zlikwidowania dzikiego wysypiska znajdującego się na terenie nieruchomości...
Alicja Brzezińska
14.06.2011
Samorząd terytorialny
Czy można wręczyć wypowiedzenie zmieniające dla pracownika samorządowego?
14.06.2011
Samorząd terytorialny
Pozbawienie odszkodowania byłych właścicieli określonej kategorii nieruchomości warszawskich nie...
Wojciech Kowalski
14.06.2011
Samorząd terytorialny
Posiłki dla nauczycieli i uczniów wydawane przez szkoły nie są opodatkowane VAT.Zwolnienie to nie...
PAP
14.06.2011
Samorząd terytorialny
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli nie obejmuje finansowania publicznych placówek...
Wojciech Kowalski
14.06.2011
Samorząd terytorialny