Czy gmina ma obowiązek dowożenia dzieci do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych...
Agata Piszko
24.05.2011
Samorząd terytorialny
Do 10 czerwca bielski magistrat przedłużył termin składania ofert na budowę nowego stadionu...
Szafrański Marek
24.05.2011
Jak w przedmiotowej sytuacji określić stronę postępowania w przedmiocie zmiany pozwolenia...
Marek Gall
24.05.2011
Samorząd terytorialny
Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest określona przez...
Bartosz Starczewski
24.05.2011
Samorząd terytorialny
Do końca kwietnia br. rząd przekazał w sumie 183 mln zł na usuwanie skutków ubiegłorocznej powodzi...
Wachowicz Mariusz
23.05.2011
Wicepremier Waldemar Pawlak opowiedział się w poniedziałek za przekazaniem udziałów Skarbu Państwa...
Błoński Marek
23.05.2011
Kandydat na radnego gminy Giżycko, któremu w ubiegłorocznych wyborach pomylono nazwisko z Kulik na...
Joanna Wojciechowska
23.05.2011
Czy grunty mogą być ewidencjonowane w jednostce organizacyjnej gminy zamiast w gminie?
Tomczyk Edward
23.05.2011
Samorząd terytorialny
Jak prawidłowo przeprowadzić przejście pracowników spółki gminnej do urzędu gminy w trybie art....
Szymański Kamil
23.05.2011
Samorząd terytorialny

„MALUCH” po raz drugi

Samorząd terytorialny
Rusza kolejna edycja ministerialnego programu MALUCH. Gminy na rozwój opieki nad dziećmi do lat 3...
Patryk Ciurak
23.05.2011
Samorząd terytorialny
Nie służy skarga do sądu administracyjnego na uchwałę organu samorządu terytorialnego podjętą w...
Anna Dudrewicz
23.05.2011
Samorząd terytorialny
Do uzgodnień skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie...
Anna Dudrewicz
23.05.2011
Samorząd terytorialny
Czy skarbnik gminy, który jest jednocześnie kierownikiem wydziału finansowego musi mieć...
Radosław Skwarło
23.05.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje wprowadzenie obowiązku prowadzenia ewidencji...
Patryk Ciurak
23.05.2011
Samorząd terytorialny
W niewielkiej turystycznej miejscowości Wilkasy w gminie Giżycko odbywają się w niedzielę wybory...
Joanna Wojciechowska
22.05.2011
Sąd Okręgowy w Radomiu unieważnił w piątek wybory wójta gminy JedlniaLetnisko (Mazowieckie)....
Pecka Ilona
20.05.2011
Średnio o ponad 9 zł w miesiącu więcej za wodę i odprowadzenie ścieków zapłaci każdy warszawiak....
Wachowicz Mariusz
20.05.2011
147,1 km dróg lokalnych zostanie zmodernizowanych w 2011 roku w Podlaskiem w ramach realizacji...
Próchnicka Izabela
20.05.2011
Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli w piątek wniosek o odwołanie burmistrza dzielnicy Śródmieście...
Nocuń Katarzyna
20.05.2011
W dniu 19 maja 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał dwie sprawy, jedna dotyczyła skargi o zwrot...
Patryk Ciurak
20.05.2011
Samorząd terytorialny

Zmiany w opłacie targowej

Samorząd terytorialny
Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych precyzują przepisy o zwolnieniach z obowiązku...
20.05.2011
Samorząd terytorialny
. Uchybienia przy powoływaniu komisji konkursowej mieszczą się w zakresie pojęciowym normy prawnej...
Anna Dudrewicz
20.05.2011
Samorząd terytorialny
Kto powinien wydać decyzję na usunięcie drzew z działki, której właścicielem jest osoba fizyczna, a...
20.05.2011
Samorząd terytorialny
Czy można przenieść decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na osobę fizyczną?
Dorota Dorska-Havaris
20.05.2011
Samorząd terytorialny
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu należy do zadań własnych jednostek samorządu...
Wiesław Śniecikowski
20.05.2011
Samorząd terytorialny
Nie mamy obiecanych mieszkań, pracujemy 24 godziny na dobę, wsparcie z miasta nikłe żalą się...
Wiesław Sąsiadowicz
20.05.2011