Likwidacja 3-letniego gimnazjum i 6-letniej szkoły podstawowej mogłaby wprowadzić do świata...
PAP
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas zadeklarował w środę po raz kolejny, że chce...
PAP
25.08.2011
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. dysponuje instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców borykających...
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaktualizowało harmonogram naborów wniosków w ramach Programu...
Anna Dudrewicz
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Wniosek PiS o przeprowadzenie referendum m.in. w sprawie prywatyzacji SPEC i podwyżki cen biletów...
PAP
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Mieszkańcy największych polskich aglomeracji są otwarci na nowoczesne sposoby utylizacji odpadów....
Deloitte
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Spada aktywność inwestycyjna sektora publicznego, zamówienia agend rządowych i samorządów mają też...
PAP
25.08.2011
MSWiA opublikowało listę 229 urzędów gmin, które wdrożą u siebie Wspólną Metodę Oceny (CAF)
Anna Dudrewicz
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Użycie w przepisie art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu...
Anna Dudrewicz
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Oszukańcze firmy, m.in. z Czech, wyłudzają od przedsiębiorców opłaty za dokonanie wpisu do...
PAP
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Wielkopolscy radni proponują podzielić Przewozy Regionalne na kilka kompanii kolejowych, a jeżeli...
PAP
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Droga wojewódzka nr 503 z Elbląga do Podgrodzia będzie zmodernizowana - poinformował w środę...
PAP
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy można zmienić lub uchylić akt własności ziemi albo stwierdzić jego nieważność? Czy można...
Radosław Skwarło
25.08.2011
Samorząd terytorialny
Kandydacie PO w wyborach do Sejmu i Senatu będą wspierać prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja w...
PAP
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Z dniem 6 września 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie MPiPS z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie...
Wojciech Kowalski
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Wartość nieruchomości określana będzie na podstawie cen transakcyjnych, pochodzących z rynków...
Wojciech Kowalski
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Gmina planująca dostarczać mieszkańcom bezpłatny Internet musi wpisać się do rejestru JST...
Anna Dudrewicz
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Wójt w dniu 30 kwietnia podał zmiany do projektu arkusza organizacyjnego, w wyniku których dwóch...
Bożena Barczewska
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Muzeum Powstań Śląskich zostanie zorganizowane w Świętochłowicach. Będzie zlokalizowane w byłej...
PAP
24.08.2011
Władze samorządowe w Polsce wydają na inwestycje więcej, niż centralne - wynika z analizy Forum...
PAP
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Ponad 24 mln zł otrzymają z Programu Operacyjnego ,,Ryby 2007-2013, finansowanego z funduszy...
PAP
24.08.2011
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego oraz...
PAP
24.08.2011
Samorząd terytorialny
W Płocku powstanie drugi na Mazowszu i czwarty w Polsce punkt preselekcyjnego ważenia samochodów...
PAP
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Jedenastu uczniów toruńskich szkół ponadgimnazjalnych będzie od 1 września otrzymywać stypendia...
PAP
24.08.2011
Wojewoda warmińsko-mazurski zapowiedział we wtorek, że będzie interweniował w sprawie ograniczenia...
PAP
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Formuła, w jakiej dany podmiot, będący wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,...
Anna Stańczuk
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy osoba prywatna, która dokonała zgłoszenia o wystąpieniu szkody w środowisku ma możliwość...
Marcin Makowski
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy można odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na...
Radosław Skwarło
24.08.2011
Samorząd terytorialny
Czy kosztorys inwestorski może zostać sporządzony jako kosztorys uproszczony?
Paulina Soszyńska-Purtak
23.08.2011
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego uruchomiło własne forum internetowe poświęcone Funduszom...
Anna Dudrewicz
23.08.2011
Samorząd terytorialny