Zgodnie z opublikowanymi założeniami, lodowiska, które powinny być umiejscowione na terenie kompleksu sportowego powstałego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", mogą obejmować zarówno boiska stałe jak i składane. Lodowiska składane montowane powinny być na boiskach o nawierzchni poliuretanowej (zbudowanych na podłożu przepuszczalnym), natomiast lodowiska stałe zrealizowane powinny zostać w innym miejscu w bezpośrednim sąsiedztwie Orlika, zapewniającym możliwość należytego ich wykonania.

MSiT, ustanawiając warunki uczestnictwa w programie, założyło, iż jednostki samorządu terytorialnego będą współfinansowały powstawanie nowych obiektów. Lodowiska muszą być ogólnodostępne, aczkolwiek dopuszcza się możliwość pobierania opłat za korzystanie z nich, aby zbilansować koszty utrzymania.

Ministerstwo za główne cele programu uznało:

1. udostępnienie społeczeństwu nowoczesnych lodowisk;
2. popularyzacja zimowych dyscyplin sportowych takich jak łyżwiarstwo i hokej;
3. upowszechnienie jazdy na łyżwach poprzez jakościową poprawę infrastruktury sportowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, przydatne zarówno j.s.t. jak i potencjalnym inwestorom, dostępne są na stronie www.orlik2012.pl