UKE mówi „tak” internetowi socjalnemu

Urząd Regulacji Elektronicznej opublikował stanowisko w sprawie darmowego Internetu oferowanego przez samorządy. Według niego, obsługą socjalnego Internetu powinni zająć się operatorzy prywatni.

Coraz więcej miast i gmin oferuje mieszkańcom bezpłatny Internet. Zaczęło to niepokoić operatorów, którzy uważają to za nieuczciwą konkurencję. Pretekstem do dyskusji stała się zgoda UKE na budowę bezpłatnych hotspotów przez gminy Krosno, Cmolas i Łowicz. Specyfikację techniczną mającej powstać gminnej sieci WiFi skrytykowała izba zrzeszająca operatorów telekomunikacyjnych, twierdząc, że Internet darmowy lub niskopłatny stanowi zagrożenie dla komercyjnych usług w sieciach mobilnych i należałoby wprowadzić ograniczenia transferu danych oraz określić dzienny limit sesji. Dziś przepływ danych w socjalnych sieciach WiFi jest ograniczony do 265 kbit/s, a wyjątkowo do 512 kbit/s. Darmowe hotspoty mają obowiązek przerywania sesji i wprowadzenia ograniczeń związanych z limitem transferu danych. UKE przyznaje, że brakuje mu uprawnień do egzekwowania od samorządów nałożonych ograniczeń. Mimo to, podtrzymuje swoją pozytywną opinię na temat inicjatywy tworzenia przez nie Internetu socjalnego. Urząd zgadza się jednak z PIIT pod jednym względem: udostępnianie socjalnych usług samorządowcy powinni powierzyć komercyjnym operatorom, zamiast świadczyć je własnymi siłami.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11 lipca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 11 lipca 2011 r.