Trwające od czwartku spotkanie było drugim z cyklu nieformalnych spotkań ministerialnych organizowanych w ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE. Wcześniej, także w Sopocie, w podobnych rozmowach wzięli udział szefowie resortów zdrowia.


Warsztaty, które złożyły się na drugi dzień spotkania ministrów pracy, zostały przygotowane przez resorty pracy tzw. trio - Polski oraz Danii i Cypru, które to po naszym kraju obejmą prezydencję.


Polacy mówili o rozwiązaniach prawnych, które mogą ułatwić pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Z kolei Duńczycy, w których kraju na emeryturę przechodzi się w wieku 67 lat niezależnie od płci, poruszyli głównie kwestię podnoszenia wieku emerytalnego. Cypryjczycy mówili z kolei o solidarności pokoleń w świetle wyzwań demograficznych.


Według informacji rzeczniczki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Bożena Diaby największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty przygotowane przez Polaków.


Czwartek - pierwszy dzień spotkania ministrów pracy, rozpoczął się od spotkania szefów resortów z trio oraz komisarza UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andor z przedstawicielami europejskich federacji zrzeszających związki zawodowe, pracodawców i organizacje społeczne. Po tym spotkaniu odbyły się dwie sesje poświęcone temu, jak - w obliczu zmian demograficznych, poprawić konkurencyjność na rynku pracy oraz kwestiom związanym z solidarnością międzypokoleniową.


Na podsumowującej obrady, zorganizowanej w czwartek wieczorem konferencji pasowej komisarz Andor poinformował, że jesienią przedstawi nowy raport dotyczący demografii w Europie. Jak wyjaśniał komisarz, raport ma uwzględnić ostatnie zmiany, jakie zaszły w państwach Unii, w tym przyłączenie kolejnych krajów oraz związaną z tym migrację ludności.


Komisarz poinformował też, że średnie bezrobocie w Europie wynosi w tej chwili 9,5 proc., ale jego wielkość jest bardzo różna w zależności od kraju. Z kolei polska minister pracy Jolanta Fedak powiedziała, że w Polsce w ostatnich miesiącach bezrobocie spadło i obecnie wynosi 11,8 proc.


Fedak dodała też, że w kontekście problemów, o których rozmawiano na czwartkowej konferencji, należałoby zastanowić się nad tym, czy nie zorganizować wspólnego spotkania ministrów pracy i polityki społecznej oraz finansów. Spotkanie takie miałoby służyć znalezieniu sposobów na zwiększenie zatrudnienia przy koniecznych w obliczu ostatniego kryzysu oszczędnościach.


W sumie w dwudniowym spotkaniu wzięło udział ok. 230 osób. Obrady miały charakter nieformalny, co oznacza, że nie zapadły na nich wiążące decyzje, jednak dyskusja i wnioski posłużą przygotowaniu gruntu pod decyzje, które będą mogły być podjęte na formalnych spotkaniach w Brukseli i Luksemburgu.


Kolejne nieformalne spotkanie ministrów z 27 krajów UE organizowane w ramach polskiej prezydencji odbędzie się w Sopocie 11 i 12 lipca. Wezmą w nim udział ministrowie ds. środowiska, a sesja poświęcona będzie ochronie klimatu na świecie, działaniom na rzecz ochrony środowiska oraz problemowi oszczędzania zasobów.