Prawo.pl
Rosnąca liczba wniosków o wydanie Karty Polaka była dużym problemem dla polskich urzędów...
Patrycja Rojek-Socha
27.09.2018
Samorząd terytorialny
Policja może odmówić wydania pozwolenia na broń osobie, która nie przedstawiła orzeczenia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2018
Policja
Niemiecki wydawca przekonuje sąd w swoim kraju, że kierowane przez radcę prawnego Lecha Obarę...
Krzysztof Sobczak
27.09.2018
Prawo cywilne
Lekarze rodzinni nie chcą podawać refundowanej szczepionki przeciw grypie, jeśli lek pacjent...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.09.2018
Opieka zdrowotna
W najbliższym czasie resort sprawiedliwości ma przedstawić projekt dotyczący e-akt. Chce, by...
Patrycja Rojek-Socha
27.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Lekarze rodzinni nie chcą podawać szczepionki przeciw grypie, jeśli pacjent sam kupi ją w aptece....
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
27.09.2018
Opieka zdrowotna
Dzisiaj Sąd Najwyższy ogłosi wyrok w sprawie naruszenia dóbr osobistych byłego wiceministra obrony...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.09.2018
Prawo cywilne
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 18 września uznał, że wydalenie z sali sądowej...
Katarzyna Warecka
26.09.2018
Pytania prejudycjalne dają szanse na rozwiązanie pewnych spraw, związanych ściśle z ochroną praw...
Patrycja Rojek-Socha
26.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Nieważna umowa inwestycyjna między kupującym auto a przedsiębiorstwem finansowym, który miał...
26.09.2018
Prawo cywilne
Nie dajemy za wygraną i skarżymy orzeczenie niemieckiego trybunału sprawiedliwości w sprawie formy...
Krzysztof Sobczak
26.09.2018
Prawo cywilne
Złożyliśmy skargę do niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ nie zgadzamy się z...
Krzysztof Sobczak
26.09.2018
Wymiar sprawiedliwości
Ubytek słuchu nie będzie przeciwwskazaniem zdrowotnym do uzyskania prawa jazdy na ciężarówki - to...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
26.09.2018
Prawo pracy Opieka zdrowotna
Komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej Senatu bez poprawek zarekomendowała we wtorek...
Krzysztof Sobczak
25.09.2018
Zawody medyczne
Fundacja Onkologiczna Alivia przekazała do Ministerstwa Zdrowia nowelizację ustawy wprowadzającej...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.09.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Strasburg: Aborcja to nie morderstwo

Prawo karne Opieka zdrowotna
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 września uznał, że zakazy sądowe ograniczające...
Katarzyna Warecka
25.09.2018
Prawo karne Opieka zdrowotna
Za leczenie zawału płaciłby NFZ, a za rehabilitację, sanatorium rehabilitacyjne - ZUS. Wspólnie z...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.09.2018
Finansowanie zdrowia
W wypadku czynu, wobec którego stosuje się dwa albo więcej przepisów karnych, termin przedawnienia...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.09.2018
Prawo karne
Polska ma przepisy, które mogą chronić obywateli przed nadużyciami w czasie pozyskiwania i...
Patrycja Rojek-Socha
25.09.2018
Wymiar sprawiedliwości Policja
Orzecznictwo sądów nie wyjaśnia jednoznacznie kwestii, czy dochód z umowy cywilnoprawnej (np. z...
Aleksandra Partyk
25.09.2018
Prawo cywilne Domowe finanse Prawo pracy

Szkolna legitymacja także w telefonie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uprawnienia do ulgi uczeń będzie mógł potwierdzić, pokazując kontrolerowi mLegitymację na...
Monika Sewastianowicz
24.09.2018
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W odniesieniu do badań analizatorem wydechu wskazano, że nie przeprowadza się ich przed upływem 15...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.09.2018
Opieka zdrowotna
Wymiana koła w samochodzie służbowym nie jest czynnością, która w typowych przypadkach wykracza...
Sebastian Kryczka
24.09.2018
BHP
W listopadzie 2018 roku pierwszym zatrudnionym na umowach o pracę na czas określony minie limit...
Agnieszka Matłacz
24.09.2018
Prawo pracy
Organizator imprezy dla dzieci musi pamiętać, że jeśli oferuje dynamiczną zabawę, np. laserową...
Robert Horbaczewski
24.09.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Wójt nie może bezkrytycznie przyjmować rachunków za rozgraniczenie nieruchomości. Niezależnie od...
Dorian Lesner
23.09.2018
Powód wniósł pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko sędziemu. Podniósł, że pozwana w toku...
Aleksandra Partyk
22.09.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W polskich więzieniach i na komendach policji nadal stosowane są tortury. Sytuacji nie zmienią...
Patrycja Rojek-Socha
22.09.2018
Prawo karne Policja
Wciąż są problemy z nauczaniem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a system indywidualnych...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.09.2018
Opieka zdrowotna
Skoro gmina oddała działkę do użytku publicznego mieszkańcom osiedla, to jako jej właściciel...
Robert Horbaczewski
22.09.2018
Samorząd terytorialny