Projekt, który został własnie zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji, przygotowany został przez Ministerstwo Infrastruktury. Resort chce, by projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2019 r. w zakresie regulacji dotyczących tworzenia +korytarza życia+, natomiast w zakresie regulacji dotyczących tzw. "jazdy na suwak" po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.
Jak uzasadnia ministerstwo, zróżnicowanie terminu wejścia w życie różnych przepisów spowodowane jest potrzebą zapewnienia odpowiedniego odstępu czasowego na przygotowanie i przeprowadzenie działań informujących społeczeństwo o jej przedmiocie - napisano w uzasadnieniu projektu.

 


Obowiązek utworzenia przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych

W znowelizowanej ustawie ma znaleźć się przepis, że w razie zwiększenia natężenia ruchu utrudniającego przejazd pojazdów uprzywilejowanych, szczególnie ratowniczych, kierujący poruszający się drogą z dwoma pasami ruch w tym samym kierunku, będą mieli obowiązek zjechać odpowiednio jak najbliżej lewej i prawej krawędzi jezdni. Natomiast na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Czytaj: Nauka jazdy nie zwalnia z odpowiedzialności za wypadek>>
 

Suwak, czyli wjazd naprzemienny

Projekt przewiduje też, że w przypadku, gdy nie istnieje możliwość ciągłej kontynuacji jazdy pasem ruchu na jezdni z więcej niż jednym pasem w tym samym kierunku jazdy z powodu wystąpienia utrudnienia na tym pasie lub zanikania tego pasa, kierujący pojazdem poruszającym się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany umożliwić kierującemu pojazdem znajdującym się na takim pasie ruchu zmianę tego pasa na sąsiedni. Manewr zmiany pasa ruchu powinien następować w sposób pojedynczy i naprzemienny.