TSUE rozpatrywał skargi Jedenastu pasażerów, którzy dokonali u czeskiego przewoźnika lotniczego Czech Airlines rezerwacji obejmującej lot z Pragi do Bangkoku przez Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Pierwszy etap tego lotu łączonego, z Pragi do Abu Zabi, obsługiwany przez Czech Airlines odbył się zgodnie z planem. Natomiast na drugim etapie, obsługiwanym – w ramach umowy o wspólnej obsłudze połączenia – przez niewspólnotowego przewoźnika lotniczego Etihad Airways i łączącym Abu Zabi z Bangkokiem, doszło do 488-minutowego opóźnienia

Czytaj w LEX: Polisy ubezpieczeniowe nabywane w związku z podróżami służbowymi pracowników >

Ponieważ takie późnienie może stanowić podstawę do wypłaty odszkodowania na mocy rozporządzenia w sprawie praw pasażerów w transporcie lotniczym, pasażerowie pozwali w Czechach czeskiego przewoźnika, domagając się odszkodowania. Spółka zakwestionowała zasadność tych powództw, argumentując, że to nie ona odpowiada za opóźnienie lotu z Abu Zabi do Bangkoku, jako że lot ten był wykonywany przez innego przewoźnika

Czytaj: Odszkodowanie za opóźnienie lotu z przesiadkami liczone jak za lot bezpośredni>>
 

Trybunał stwierdził, że firma Czech Airlines jest zobowiązana do zapłaty odszkodowania z powodu dużego opóźnienia, nawet jeżeli do tego dużego opóźnienia doszło podczas lotu realizowanego przez innego przewoźnika. Zdaniem TSUE lot z jednym lub kilkoma połączeniami będący przedmiotem jednej rezerwacji stanowi jedną całość w świetle prawa pasażerów do odszkodowania przewidzianego w  rozporządzeniu w sprawie praw pasażerów w transporcie lotniczym.

Trybunał podkreślił, że w ramach lotów z jednym lub kilkoma połączeniami, będących przedmiotem jednej rezerwacji, obsługujący przewoźnik lotniczy, który wykonał pierwszy lot, nie może zasłaniać się nieprawidłowym wykonaniem późniejszego lotu obsługiwanego przez innego przewoźnika lotniczego.

Czytaj też:  TSUE o odszkodowaniach dla pasażerów linii lotniczych>>