Także sędzia Ewa Łąpińska nie uwzględniła w swoim oświadczeniu majątkowym dochodów za funkcje pełnioną w KRS - jej sprawa jest też wyjaśniania przez rzecznika. 

W czwartek na Twitterze sędzia Bartłomiej Starosta z Forum Współpracy Sędziów zamieścił m.in. fragmenty oświadczenia majątkowego przewodniczącego Mazura za 2018 r. Wynika z nich, że nie zamieścił w swoim oświadczeniu informacji o zarobkach uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji szefa KRS. On sam przyznał następnie w mediach, że może chodzić o kwotę od 80 do 100 tys. zł. Zapewnił też, że już skontaktował się z prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach, by uprzedzić, że będzie uzupełniać swoje oświadczenie. Czynności analityczno-sprawdzające wszczęło też Centralne Biuro Antykorupcyjne

 


Uchybienie godności urzędu?  

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego poinformował, że podjął z urzędu wstępne czynności wyjaśniające w sprawie "uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez sędziego przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 § 1  ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych". Jak sprecyzował ma ono polegać na uchybieniu godności urzędu poprzez zaniechanie działań skutkujących brakiem nie budzącej wątpliwości rzetelności w sprawach finansowych oraz braku skrupulatności w wypełnianiu obowiązku złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. 

Dodał, że decyzję podjął w związku z przekazem medialnym dotyczącym możliwego zawarcia nierzetelnych danych, dotyczących pełnionej funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz braku informacji o uzyskaniu dochodów, przekraczających 10 tys. zł, nie związanych z uzyskiwaniem dochodów z tytułu pełnienia stanowiska sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

Czytaj: Sędziowie o dyscyplinarkach - mamy mniej praw niż przestępca>>

Taka sama sytuacja z sędzią Łąpińską

Jak się okazuje w takiej samej sytuacji jest sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie Ewa Łąpińska, która jest członkiem KRS i w swoim oświadczeniu majątkowym za 2018 r. nie umieściła informacji o uzyskaniu dochodów w związku z tą funkcją. 

Rzecznik Radzik również w jej sprawie podjął - jak poinformował - wstępne czynności wyjaśniające.